UMAG (Cro) - KORCA/POGRADECI/MALIQI (Alb) 780 Km

Data e Lëshimit: 06.06. 2014 Ora: 05.45.00

Koordinatat: 45˚.25′.39,6″ N    13˚.31′.41,2″ E

Pëllumbat e lëshuar 500 pëllumba

NrSimVitiShoqNr.UnazesChip NrSexNgjyrKoha e mberritjes EmriMbiemriKoordinatat  Kohzgjatja DistancaShpejtsia
1AL11MAL10hMURR2014.06.06 18:28:59,0FabioMerrolli2042145404223112:43:59,0784.7491027.181
2MK13POG100044cHINC2014.06.07 06:22:26,0KlementVesho2039143405410424:37:26,0766.592518.868
3AL12MAL41cHINC2014.06.07 07:25:20,0ErjonKrekasi2041576404233625:40:20,0784.238509.136
4MK11POG200295cHINC2014.06.07 17:46:41,0RamiRami2039037405416236:01:41,0766.289354.487
5AL12MAL25hHINC2014.06.07 20:14:40,0ErjonKrekasi2041576404233638:29:40,0784.238339.546
6SRB13POG456706cHINC2014.06.08 07:01:07,0KlementVesho2039143405410449:16:07,0766.592259.324
7AL12MAL20hKUQE2014.06.08 16:56:10,0ErjonKrekasi2041576404233659:11:10,0784.238220.84