OREBIC (CRO) KORCA-POGRADECI (ALB)

Data e Lëshimit: 04.10. 2014 Ora: 07.30.00

Koordinatat: 42˚.58′.31,5″ N    17˚.10′.05,7″ E

Vendi I lëshimit: Grand Hotel Orebic

NRSIMVITIShoqNr.UnazeChip NrGjinNgjyrKoha e Mbërritjes EmriMbiemriKoordinatat  Kohzgjatj DistancaShpejtësi
1AL14POG1056231cHINC2014.10.04 13:40:28,0IlirTasellari203910140541666:10:28,0369.276996.787
2AL14POG1056232cMURR2014.10.04 13:40:39,0IlirTasellari203910140541666:10:39,0369.276996.294
3AL14POG1052820hMURR2014.10.04 13:41:42,0PirroTopalli203937540535446:11:42,0370.207995.984
4AL14POG1056233cMURR2014.10.04 13:40:46,0IlirTasellari203910140541666:10:46,0369.276995.98
5AL14POG1052828cMURR2014.10.04 13:44:38,0PirroTopalli203937540535446:14:38,0370.207988.185
6AL14KORC1056513cHINC2014.10.04 14:21:33,0OlgertKafazi204743940382856:51:33,0397.508965.88
7AL14POG1056235cMURR2014.10.04 13:54:38,0IlirTasellari203910140541666:24:38,0369.276960.073
8AL14POG1056226cMURR2014.10.04 13:54:49,0IlirTasellari203910140541666:24:49,0369.276959.616
9AL14POG1052802cHINC2014.10.04 14:00:35,0PirroTopalli203937540535446:30:35,0370.207947.831
10AL14POG1052822cHINC2014.10.04 14:01:37,0PirroTopalli203937540535446:31:37,0370.207945.33
11AL14KORC1056405hMURR2014.10.04 14:56:53,0KlejdiBerberi204741840365037:26:53,0399.501893.972
12AL14KORC1056410hMURR2014.10.04 15:22:57,0KlejdiBerberi204741840365037:52:57,0399.501844.701
13AL14POG1056243hHINC2014.10.04 14:48:31,0IlirTasellari203910140541667:18:31,0369.276842.103
14AL14POG1056212hMURR2014.10.04 15:08:55,0IlirTasellari203910140541667:38:55,0369.276804.67
15AL14POG1056201cHINC2014.10.04 15:20:22,0IlirTasellari203910140541667:50:22,0369.276785.082
16AL14POG1052677hMURR2014.10.04 15:29:17,0PirroTopalli203937540535447:59:17,0370.207772.418
17AL14POG1052803cHINC2014.10.04 15:30:15,0PirroTopalli203937540535448:00:15,0370.207770.863
18AL14POG1052667hZEZE2014.10.04 16:36:21,0PirroTopalli203937540535449:06:21,0370.207677.601
19AL14POG1052812cIZI2014.10.04 16:40:02,0PirroTopalli203937540535449:10:02,0370.207673.063
20AL14POG1052806hZEZE2014.10.04 16:48:15,0PirroTopalli203937540535449:18:15,0370.207663.156
21AL14POG1052829hHINC2014.10.04 16:48:29,0PirroTopalli203937540535449:18:29,0370.207662.879
22AL14POG1052674hHINC2014.10.04 17:13:49,0PirroTopalli203937540535449:43:49,0370.207634.115
23AL14POG1052813cMURR2014.10.04 17:32:36,0PirroTopalli2039375405354410:02:36,0370.207614.35
24AL14POG1056225cHKRB2014.10.04 17:31:26,0IlirTasellari2039101405416610:01:26,0369.276613.994