RENDITJA PER GRUPET DIVJAKE-LUSHNJE-FIER / TIVAT

Koha e leshimit 02.05.2014    06.30.00

Koordinatat: 40˚ 25′ 22.0′  N    18˚ 42′ 33.8″  E

Vendi leshimit: Tivat (MNE)

NrSIMVitiShoq Nr UnazesChip NrSexNgjyrKoha e mberritjes EmriMbiemriKoordinatat   kohzgjatDistancaShpejtesi
1AL13LUSH1731cIZI2014.05.02 09:03:19,0FerdinandHysko194234940565722:33:19,0183.6311197.724
2AL13LUSH1041640cHINC2014.05.02 09:03:55,0ArtanBilbili194215540563342:33:55,0184.0851196.007
3AL13LUSH1043832hMURR2014.05.02 09:04:24,0JurgenPuka194142340565592:34:24,0183.1191186.005
4IT11FIER49716hHINC2014.05.02 09:21:04,0ErmaliXhulio193319940435382:51:04,0200.6441172.902
5AL13LUSH1044914cMURR2014.05.02 09:12:35,0DurimCela194156040564402:42:35,0183.591129.207
6AL13FIER1043229cHINC2014.05.02 09:28:09,0AdemKolina193310340435442:58:09,0200.5491125.731
7AL13LUSH1043524DA450911cHKRB2014.05.02 09:03:51,6Tiri &Pali193108940592432:33:51,6172.8081123.151
8AL13LUSH1041670hHINC2014.05.02 09:13:55,0ArtanBilbili194215540563342:43:55,0184.0851123.042
9AL13LUSH1043733hXHIK2014.05.02 09:13:51,0FerdinandHysko194234940565722:43:51,0183.6311120.727
10AL13LUSH1043529DA44F804cHINC2014.05.02 09:04:22,5Tiri &Pali193108940592432:34:22,5172.8081119.404
11AL13LUSH1633cHINC2014.05.02 09:14:15,0FerdinandHysko194234940565722:44:15,0183.6311117.998
12AL12FIER2258cHINC2014.05.02 09:29:44,0AdemKolina193310340435442:59:44,0200.5491115.814
13IT13FIER90132cHINC2014.05.02 09:30:39,0ErmaliXhulio193319940435383:00:39,0200.6441110.681
14AL13LUSH1043712hHINC2014.05.02 09:15:21,0FerdinandHysko194234940565722:45:21,0183.6311110.56
15AL13LUSH1043663cHINC2014.05.02 09:04:09,0IlirFusha193135041003752:34:09,0170.9651109.084
16AL13FIER1043237cHINC2014.05.02 09:31:06,0AdemKolina193310340435443:01:06,0200.5491107.394
17AL12FIEROO4cLUSP2014.05.02 09:31:42,0ErmaliXhulio193319940435383:01:42,0200.6441104.262
18AL13FIER1043243cLUSP2014.05.02 09:32:18,0AdemKolina193310340435443:02:18,0200.5491100.104
19AL12LUSHO235cHINC2014.05.02 09:06:21,0OrestTodi193145041001802:36:21,0171.611097.604
20AL13LUSH1043572DA4509BAcHINC2014.05.02 09:07:54,1Tiri &Pali193108940592432:37:54,1172.8081094.403
21AL13LUSH1043512DA44F82CcHINC2014.05.02 09:08:02,2Tiri &Pali193108940592432:38:02,2172.8081093.468
22AL13LUSH1043724hXHIK2014.05.02 09:18:01,0FerdinandHysko194234940565722:48:01,0183.6311092.934
23IT12FIER137646cHINC2014.05.02 09:33:40,0ErmaliXhulio193319940435383:03:40,0200.6441092.438
24AL13LUSH1043558DA45091DcHINC2014.05.02 09:08:25,7Tiri &Pali193108940592432:38:25,7172.8081090.765
25AL11FIER1020288hHINC2014.05.02 09:33:52,0AdemKolina193310340435443:03:52,0200.5491090.731
26AL13LUSH1043705hKUQE2014.05.02 09:18:40,0FerdinandHysko194234940565722:48:40,0183.6311088.722
27AL13LUSH1041691hHINC2014.05.02 09:19:26,0ArtanBilbili194215540563342:49:26,0184.0851086.477
28AL13FIER1043002hHINC2014.05.02 09:35:03,0ErmaliXhulio193319940435383:05:03,0200.6441084.272
29AL12FIER2253hHINC2014.05.02 09:35:23,0AdemKolina193310340435443:05:23,0200.5491081.807
30AL13FIER1043203hLUSP2014.05.02 09:36:42,0AdemKolina193310340435443:06:42,0200.5491074.178
31AL13LUSH1041631cXHIK2014.05.02 09:21:29,0ArtanBilbili194215540563342:51:29,0184.0851073.488
32AL12FIER3330hHINC2014.05.02 09:36:56,0ErmaliXhulio193319940435383:06:56,0200.6441073.348
33AL13LUSH1046677DA44E16CcHINC2014.05.02 09:11:16,7Tiri &Pali193108940592432:41:16,7172.8081071.489