ROGOZNICA (CRO) TIRANA (ALB) 400 km

Data e Lëshimit: 11.10. 2014 Ora: 08.00.00

Koordinatat: 43˚.32′.25,7″   15˚.58′.21,2″ E

Vendi I lëshimit Hotel Perla Krusica

NRSIMVITIShoqNr.UnazesChip NrGjinNgjyrKoha Mberritjes EmriMbiemriKoordinatat  Kohzgjatja DistancaShpejtsia
1AL14PET1051094cHINC2014.10.11 14:37:43,0AgimHoxha194958541194106:37:43,0401.5441009.624
2AL14PET1052420hHINC2014.10.11 14:39:09,0ArsimShala195006841201636:39:09,0401.011004.66
3AL14PET1052024DA548878cMURR2014.10.11 14:43:54,5FlorianXhelepi194956341192266:43:54,5401.862994.934
4AL14RIN1051602hHINC2014.10.11 14:37:37,0AlbertQevani194525241213826:37:37,0394.333991.742
5AL14PET1052075DA1A0B66cMURR2014.10.11 14:46:55,7PleuratHajdari194950041191806:46:55,7401.838987.492
6AL14PET1052065DA1A063BcHINC2014.10.11 14:47:01,5PleuratHajdari194950041191806:47:01,5401.838987.257
7AL14PET1052076DA1A0AD0hMURR2014.10.11 14:47:01,6PleuratHajdari194950041191806:47:01,6401.838987.253
8AL14PET1052081DA1A09EEcMURR2014.10.11 14:47:05,0PleuratHajdari194950041191806:47:05,0401.838987.116
9AL14MAM1052627hHKRB2014.10.11 14:19:59,0SokolBega194048541342696:19:59,0374.664986.002
10AL14PET1056060DA556089hMURR2014.10.11 14:47:10,7ZymerAhmati195001141195216:47:10,7401.376985.75
11AL14PET1052310DA548880cMURR2014.10.11 14:45:54,8KujtimBeqja194853841195886:45:54,8400.03985.507
12AL14MAM1054612DA54A962hMURR2014.10.11 14:22:00,7GazmendLleshi194208541342136:22:00,7376.251984.921
13AL14PET1052144DA549843hMURR2014.10.11 14:46:52,8ArjanShpati194913841202946:46:52,8399.797982.593
14AL14PET1052312DA5497D8cMURR2014.10.11 14:48:36,2KujtimBeqja194853841195886:48:36,2400.03979.019
15AL14RIN1051615hMURR2014.10.11 14:44:10,0AlbertQevani194525241213826:44:10,0394.333975.669
16AL14PET1052054DA1A08C1hMURR2014.10.11 14:53:37,3PleuratHajdari194950041191806:53:37,3401.838971.512
17AL14PET1052013DA54A64DhMURR2014.10.11 14:54:07,0FlorianXhelepi194956341192266:54:07,0401.862970.408
18AL14PET1052005DA54985FcMURR2014.10.11 14:56:10,6FlorianXhelepi194956341192266:56:10,6401.862965.605
19AL14KAVA1044232hHINC2014.10.11 14:57:00,0GezimAllici193419341092596:57:00,0397.479953.187
20AL14PET1052155DA19EC59hMURR2014.10.11 15:01:36,5RolandFagu194935741194027:01:36,5401.148951.472
21AL14PET1051873DA55737DcIKUQ2014.10.11 14:58:50,9GjergjAngjeli194435741180566:58:50,9397.622949.323
22AL14PET1051874DA55748ChKUQE2014.10.11 14:59:06,7GjergjAngjeli194435741180566:59:06,7397.622948.727
23AL14MAM1054608DA54A903cMURR2014.10.11 14:36:54,9GazmendLleshi194208541342136:36:54,9376.251947.939
24AL14PET1052014DA0E9B71cMURR2014.10.11 15:06:54,3FlorianXhelepi194956341192267:06:54,3401.862941.339
25AL14PET1052307DA44E4C9hMURR2014.10.11 15:05:14,4KujtimBeqja194853841195887:05:14,4400.03940.717
26AL14PET1052162DA549824hMURR2014.10.11 15:07:37,9ArjanShpati194913841202947:07:37,9399.797934.911
27AL14PET1051005DA44F68AcMURR2014.10.11 15:10:49,0ZymerAhmati195001141195217:10:49,0401.376931.664
28AL14KAVA1054031hMURR2014.10.11 14:58:00,0AlketiKraishta193126241142826:58:00,0388.195928.697
29AL14PET1052063DA0E9F25hMKRB2014.10.11 15:22:18,9PleuratHajdari194950041191807:22:18,9401.838908.489
30AL14RIN1054452hMURR2014.10.11 15:18:42,0GezimPelushi194600641210857:18:42,0395.549901.639
31AL14PET1051955DA557336hZEZE2014.10.11 15:22:27,0GjergjAngjeli194435741180567:22:27,0397.622898.683
32AL14PET1051879DA557443hZEZE2014.10.11 15:22:27,7GjergjAngjeli194435741180567:22:27,7397.622898.66
33AL14PET1051853DA5565B8hMURR2014.10.11 15:22:35,3GjergjAngjeli194435741180567:22:35,3397.622898.402
34AL14PET1051935DA5572D7cHINC2014.10.11 15:22:39,9GjergjAngjeli194435741180567:22:39,9397.622898.247
35AL14PET1052060DA1A0D14hMURR2014.10.11 15:51:16,3PleuratHajdari194950041191807:51:16,3401.838852.668
36AL14PET1052051DA1A0CB7hMURR2014.10.11 15:51:18,7PleuratHajdari194950041191807:51:18,7401.838852.596
37AL14PET1051036DA54A6A0hHINC2014.10.11 15:51:36,3ZymerAhmati195001141195217:51:36,3401.376851.086
38AL14PET1052336DA5497FFcIZI2014.10.11 15:52:37,4KujtimBeqja194853841195887:52:37,4400.03846.404
39AL14PET1052330DA54983AcMURR2014.10.11 15:52:43,3KujtimBeqja194853841195887:52:43,3400.03846.228
40AL14PET1052354DA024590cHINC2014.10.11 15:52:45,9KujtimBeqja194853841195887:52:45,9400.03846.151
41AL14PET1051168DA44F6FDhHINC2014.10.11 15:55:14,1LulzimGjoka194752541202967:55:14,1398.324838.163
42AL14PET1052072DA1A0669cMKKB2014.10.11 16:00:04,8PleuratHajdari194950041191808:00:04,8401.838837.024
43AL14PET1051869DA55746EhZEZE2014.10.11 15:59:15,4GjergjAngjeli194435741180567:59:15,4397.622829.665
44AL14MAM1054619DA549838cMURR2014.10.11 15:35:33,5GazmendLleshi194208541342137:35:33,5376.251825.912
45AL14PET1051878DA557431cIZI2014.10.11 16:08:18,8GjergjAngjeli194435741180568:08:18,8397.622814.277
46AL14PET1052057DA1A0901hMURR2014.10.11 16:16:23,7PleuratHajdari194950041191808:16:23,7401.838809.513
47AL14PET1052323DA54888DcMKRB2014.10.11 16:30:31,3KujtimBeqja194853841195888:30:31,3400.03783.572
48AL14PET1052340DA549817hMURR2014.10.11 16:49:32,7KujtimBeqja194853841195888:49:32,7400.03755.423
49AL14PET1054435DA4BE307hHINC2014.10.11 17:13:42,9NekiCenko194614841183589:13:42,9398.796720.22
50AL14PET1052347DA5497C3cMURR2014.10.11 17:37:44,5KujtimBeqja194853841195889:37:44,5400.03692.404
51AL14PET1052053DA0E9DF3hMKB2014.10.11 18:06:12,6PleuratHajdari1949500411918010:06:12,6401.838662.87
52AL14PET1054432DA4BE31CcMURR2014.10.11 18:05:50,6NekiCenko1946148411835810:05:50,6398.796658.25
53AL14PET4415DA4BE2BFhMURR2014.10.12 07:24:21,5NekiCenko1946148411835823:24:21,5398.796283.971
54AL14PET1051871DA555F02cHINC2014.10.12 07:38:25,7GjergjAngjeli1944357411805623:38:25,7397.622280.326
55AL14PET1052327DA5497CEcMURR2014.10.12 08:09:33,0KujtimBeqja1948538411958824:09:33,0400.03275.969
56AL14PET1051921DA5574A1hHINC2014.10.12 08:28:39,6GjergjAngjeli1944357411805624:28:39,6397.622270.738
57AL14PET1054431DA4BE2FFcMKRB2014.10.12 08:56:16,3NekiCenko1946148411835824:56:16,3398.796266.527
58AL14PET1051940DA557330cHINC2014.10.12 08:59:14,9GjergjAngjeli1944357411805624:59:14,9397.622265.215
59AL14PET1052321DA450CB9hHINC2014.10.12 09:13:19,1KujtimBeqja1948538411958825:13:19,1400.03264.34
60AL14PET1052367DA44E4B1hMURR2014.10.12 09:13:20,5KujtimBeqja1948538411958825:13:20,5400.03264.336
61AL14PET1051961DA557495hMURR2014.10.12 09:36:50,3GjergjAngjeli1944357411805625:36:50,3397.622258.728