TIVAT (MNE) TIRANA (ALB) 150 km

Data e Lëshimit: 27.09. 2014 Ora: 07.15.00

Koordinatat: 42˚.25′.22,0″   18˚.42′.33,8″ E

Vendi i lëshimit: Pallati I Sportit

NRSIMVITIShoqNr.UnazeChip NrGjinNgjyraKoha MbërritjesEmriMbiemriKoordinatat KohzgjatjaDistancaShpejtësi
1AL14PET4418DA4BE054cMURR2014.09.27 09:13:42,9NekiCenko194614841183581:58:42,9151.7961278.66
2AL14PET1051862DA5573A6cMURR2014.09.27 09:13:41,8GjergjAngjeli194435741180561:58:41,8151.251274.26
3AL14PET1052301DA44E499hHINC2014.09.27 09:14:32,8KujtimBeqja194853841195881:59:32,8151.8961270.6
4AL14PET1051944DA557478cMURR2014.09.27 09:14:04,4GjergjAngjeli194435741180561:59:04,4151.251270.229
5AL14PET1052333DA549827hMURR2014.09.27 09:14:35,1KujtimBeqja194853841195881:59:35,1151.8961270.193
6AL14PET1052442DA44F7C3hMURR2014.09.27 09:17:09,5RolandFagu194935741194022:02:09,5152.9391251.976
7AL14PET1052163DA549865hMURR2014.09.27 09:16:07,2ArjanShpati194913841202942:01:07,2151.4211250.174
8AL14PET1052128DA5497EEhMURR2014.09.27 09:16:10,6ArjanShpati194913841202942:01:10,6151.4211249.59
9AL14PET1051972DA55743EhMURR2014.09.27 09:16:30,3GjergjAngjeli194435741180562:01:30,3151.251244.808
10AL14MAMU1054615DA54A94FcMURR2014.09.27 08:56:24,6GazmendLleshi194208541342131:41:24,6125.2431235.018
11AL14PET1055424cHINC2014.09.27 09:22:59,0LeonardShima195101841180072:07:59,0156.5961223.569
12AL14PET1052360DA19EC3CcMURR2014.09.27 09:19:49,6KujtimBeqja194853841195882:04:49,6151.8961216.856
13AL14PET1054435DA4BE307hHINC2014.09.27 09:20:10,8NekiCenko194614841183582:05:10,8151.7961212.623
14AL14PET1051871DA555F02cHINC2014.09.27 09:19:56,5GjergjAngjeli194435741180562:04:56,5151.251210.568
15AL14PET1051961DA557495hMURR2014.09.27 09:20:02,4GjergjAngjeli194435741180562:05:02,4151.251209.616
16AL14PET1052102DA44F834cMURR2014.09.27 09:21:44,4ArjanShpati194913841202942:06:44,4151.4211194.738
17AL14PET1052129DA548825cMURR2014.09.27 09:21:45,7ArjanShpati194913841202942:06:45,7151.4211194.534
18AL14PET1055437cHINC2014.09.27 09:26:59,0LeonardShima195101841180072:11:59,0156.5961186.486
19AL14PET1052348DA549844hMURR2014.09.27 09:25:03,8KujtimBeqja194853841195882:10:03,8151.8961167.862
20AL14PET1052010cHINC2014.09.27 09:27:59,0FariCollaku195209541193262:12:59,0155.31167.816
21AL14PET1052312DA5497D8cMURR2014.09.27 09:26:38,8KujtimBeqja194853841195882:11:38,8151.8961153.816
22AL14PET1055441hMURR2014.09.27 09:30:59,0FariCollaku195101841180072:15:59,0156.5961151.585
23AL14PET1052116DA549801cMURR2014.09.27 09:27:56,6ArjanShpati194913841202942:12:56,6151.4211138.99
24AL14PET4429DA4BE0BChMURR2014.09.27 09:28:19,1NekiCenko194614841183582:13:19,1151.7961138.599
25AL14PET1052138DA5497D6cMURR2014.09.27 09:28:02,9ArjanShpati194913841202942:13:02,9151.4211138.091
26AL14PET1052122DA549808cMURR2014.09.27 09:28:31,3ArjanShpati194913841202942:13:31,3151.4211134.056
27AL14PET1052144DA549843hMURR2014.09.27 09:30:42,9ArjanShpati194913841202942:15:42,9151.4211115.729
28AL14PET1051927DA5574B1hHKUQ2014.09.27 09:32:29,9GjergjAngjeli194435741180562:17:29,9151.251100.016
29AL14PET1051870DA5574C6cHINC2014.09.27 09:32:30,1GjergjAngjeli194435741180562:17:30,1151.251099.989
30AL14PET1051854DA557408hMURR2014.09.27 09:32:30,5GjergjAngjeli194435741180562:17:30,5151.251099.936
31AL14PET1051873DA55737DcIKUQ2014.09.27 09:32:32,5GjergjAngjeli194435741180562:17:32,5151.251099.67
32AL14PET1051964DA55748AhMURR2014.09.27 09:32:33,1GjergjAngjeli194435741180562:17:33,1151.251099.59
33AL14PET1051974DA55604ChHINC2014.09.27 09:32:34,8GjergjAngjeli194435741180562:17:34,8151.251099.363
34AL14PET1051931DA5565FDhZEZE2014.09.27 09:32:37,0GjergjAngjeli194435741180562:17:37,0151.251099.07
35AL14PET1054439DA4BE0B6hMXHI2014.09.27 09:33:53,7NekiCenko194614841183582:18:53,7151.7961092.884
36AL14PET1054446DA4BE320cMURR2014.09.27 09:33:55,7NekiCenko194614841183582:18:55,7151.7961092.622
37AL14PET1054432DA4BE31CcMURR2014.09.27 09:33:56,9NekiCenko194614841183582:18:56,9151.7961092.465
38AL14PET1052367DA44E4B1hMURR2014.09.27 09:35:46,4KujtimBeqja194853841195882:20:46,4151.8961079.012
39AL14PET1052338DA19EB5AhHINC2014.09.27 09:35:49,8KujtimBeqja194853841195882:20:49,8151.8961078.577
40AL14PET1052313DA19EE76hMURR2014.09.27 09:35:53,5KujtimBeqja194853841195882:20:53,5151.8961078.105
41AL14PET1052314DA44E512hHINC2014.09.27 09:36:01,8KujtimBeqja194853841195882:21:01,8151.8961077.048
42AL14PET1052355DA44E48ChMURR2014.09.27 09:36:04,7KujtimBeqja194853841195882:21:04,7151.8961076.679
43AL14PET1052302DA549818cHINC2014.09.27 09:36:11,8KujtimBeqja194853841195882:21:11,8151.8961075.776
44AL14PET1051023DA44F6FBcMIZI2014.09.27 09:37:48,5ZymerAhmati195001141195212:22:48,5153.0031071.387
45AL14PET1051049DA54A6C0hHINC2014.09.27 09:37:49,3ZymerAhmati195001141195212:22:49,3153.0031071.287
46AL14PET1051009DA22DFE1hMURR2014.09.27 09:37:52,5ZymerAhmati195001141195212:22:52,5153.0031070.888
47AL14PET1052779DA0E9A0EcMURR2014.09.27 09:37:54,9ZymerAhmati195001141195212:22:54,9153.0031070.588
48AL14PET1051032DA548885cMURR2014.09.27 09:37:59,2ZymerAhmati195001141195212:22:59,2153.0031070.051
49AL14PET1051020DA54A688hHINC2014.09.27 09:38:00,8ZymerAhmati195001141195212:23:00,8153.0031069.852
50AL14PET1052335DA549851cHINC2014.09.27 09:37:03,4KujtimBeqja194853841195882:22:03,4151.8961069.264
51AL14PET1051909DA54A68BhMURR2014.09.27 09:38:06,2ZymerAhmati195001141195212:23:06,2153.0031069.179
52AL14PET1051048DA54A650hHINC2014.09.27 09:38:08,5ZymerAhmati195001141195212:23:08,5153.0031068.893
53AL14PET1051037DA54A694cHINC2014.09.27 09:38:15,0ZymerAhmati195001141195212:23:15,0153.0031068.084
54AL14PET1054424DA4BE325cMKRB2014.09.27 09:37:49,4NekiCenko194614841183582:22:49,4151.7961062.824
55AL14PET1051865DA557487cHINC2014.09.27 09:39:31,9GjergjAngjeli194435741180562:24:31,9151.251046.486
56AL14PET1052340DA549817hMURR2014.09.27 09:43:48,8KujtimBeqja194853841195882:28:48,8151.8961020.715
57AL14PET1051050DA54A6A6hMURR2014.09.27 09:45:00,8ZymerAhmati195001141195212:30:00,8153.0031019.93
58AL14PET1054431DA4BE2FFcMKRB2014.09.27 09:45:27,5NekiCenko194614841183582:30:27,5151.7961008.891
59AL14PET1054440DA4BE32EhMKRB2014.09.27 09:45:34,2NekiCenko194614841183582:30:34,2151.7961008.143
60AL14PET4430DA4BE33BhMURR2014.09.27 09:45:37,3NekiCenko194614841183582:30:37,3151.7961007.797
61AL14PET1051010DA54A67EcHINC2014.09.27 09:47:38,6ZymerAhmati195001141195212:32:38,6153.0031002.357
62AL14MAMU1051248DA54982DcIZI2014.09.27 09:20:30,1GazmendLleshi194208541342132:05:30,1125.243997.94
63AL14PET1052430DA1A0676hMURR2014.09.27 09:48:47,3RolandFagu194935741194022:33:47,3152.939994.479
64AL14PET1052421DA44E711hMURR2014.09.27 09:48:51,5RolandFagu194935741194022:33:51,5152.939994.027
65AL14MAMU1054608DA54A903cMURR2014.09.27 09:21:49,2GazmendLleshi194208541342132:06:49,2125.243987.566
66AL14PET1052321DA450CB9hHINC2014.09.27 09:49:06,9KujtimBeqja194853841195882:34:06,9151.896985.602
67AL14PET1052303DA5497CDhLARU2014.09.27 09:49:16,6KujtimBeqja194853841195882:34:16,6151.896984.569
68AL14PET1052339DA19ECB1cMURR2014.09.27 09:49:24,8KujtimBeqja194853841195882:34:24,8151.896983.698
69AL14PET1051947DA5573ADcMURR2014.09.27 09:48:50,0GjergjAngjeli194435741180562:33:50,0151.25983.209
70AL14PET1051952DA5565BDhMURR2014.09.27 09:48:55,7GjergjAngjeli194435741180562:33:55,7151.25982.603
71AL14PET1051938DA55739AhMURR2014.09.27 09:48:56,3GjergjAngjeli194435741180562:33:56,3151.25982.539
72AL14PET1051939DA55747EhHINC2014.09.27 09:48:57,3GjergjAngjeli194435741180562:33:57,3151.25982.432
73AL14PET1051915DA5573B1hMURR2014.09.27 09:49:07,4GjergjAngjeli194435741180562:34:07,4151.25981.359
74AL14PET1051006DA44F660cIZI2014.09.27 09:53:27,6ZymerAhmati195001141195212:38:27,6153.003965.563
75AL14PET1051918DA555EB7hHINC2014.09.27 09:51:43,9GjergjAngjeli194435741180562:36:43,9151.25965.028
76AL14MAMU1054604DA549832cMURR2014.09.27 09:27:32,0GazmendLleshi194208541342132:12:32,0125.243944.994
77AL14PET1051889DA55741EhHINC2014.09.27 09:59:28,7GjergjAngjeli194435741180562:44:28,7151.25919.576
78AL14PET1051934DA55746CcHINC2014.09.27 09:59:32,8GjergjAngjeli194435741180562:44:32,8151.25919.194
79AL14PET1051968DA55745CcMURR2014.09.27 09:59:33,0GjergjAngjeli194435741180562:44:33,0151.25919.176
80AL14MAMU1054607DA5497EAcMURR2014.09.27 09:31:20,5GazmendLleshi194208541342132:16:20,5125.243918.598
81AL14PET1054445DA4BE0AChMURR2014.09.27 10:00:58,6NekiCenko194614841183582:45:58,6151.796914.563
82AL14PET1052127DA54983FcMURR2014.09.27 10:03:05,9ArjanShpati194913841202942:48:05,9151.421900.789
83AL14PET1052114DA549842hMURR2014.09.27 10:03:50,0ArjanShpati194913841202942:48:50,0151.421896.867
84AL14PET1052323DA54888DcMKRB2014.09.27 10:05:57,4KujtimBeqja194853841195882:50:57,4151.896888.506
85AL14PET1052330DA54983AcMURR2014.09.27 10:06:01,9KujtimBeqja194853841195882:51:01,9151.896888.117
86AL14PET1052325DA5497FEhKUQE2014.09.27 10:06:04,2KujtimBeqja194853841195882:51:04,2151.896887.918
87AL14PET1052349DA19EB53cHINC2014.09.27 10:10:02,8KujtimBeqja194853841195882:55:02,8151.896867.746
88AL14PET1052319DA19EE34cMURR2014.09.27 10:10:33,7KujtimBeqja194853841195882:55:33,7151.896865.201
89AL14PET1052353DA44E4DEcMURR2014.09.27 10:10:36,2KujtimBeqja194853841195882:55:36,2151.896864.995
90AL14PET1052308DA44E514cXHIK2014.09.27 10:10:38,5KujtimBeqja194853841195882:55:38,5151.896864.806
91AL13PET1042274DA19EC9FhHINC2014.09.27 10:11:18,7NekiCenko194614841183582:56:18,7151.796860.953
92AL14MAMU1054626DA5497FAcMURR2014.09.27 09:41:35,3GazmendLleshi194208541342132:26:35,3125.243854.387
93AL14PET1051858DA55744AhKUQE2014.09.27 10:12:38,6GjergjAngjeli194435741180562:57:38,6151.25851.427
94AL14PET1052448DA450917hMURR2014.09.27 10:15:27,6RolandFagu194935741194023:00:27,6152.939847.497
95AL14PET1052778DA54A6D2hMKUQ2014.09.27 10:19:16,6ZymerAhmati195001141195213:04:16,6153.003830.29
96AL14PET1051879DA557443hZEZE2014.09.27 10:19:12,3GjergjAngjeli194435741180563:04:12,3151.25821.098
97AL14PET1051949DA55742CcMURR2014.09.27 10:19:45,8GjergjAngjeli194435741180563:04:45,8151.25818.617
98AL14PET1052364DA54980BcMURR2014.09.27 10:20:53,1KujtimBeqja194853841195883:05:53,1151.896817.151
99AL14PET1052435DA44F80BhMURR2014.09.27 10:23:21,5RolandFagu194935741194023:08:21,5152.939811.959
100AL14MAMU1054617DA5497DCcMURR2014.09.27 09:50:14,4GazmendLleshi194208541342132:35:14,4125.243806.771
101AL14PET1051021DA54A662hMURR2014.09.27 10:25:04,7ZymerAhmati195001141195213:10:04,7153.003804.947
102AL14PET1051039DA54A6B7hMZEZ2014.09.27 10:25:07,0ZymerAhmati195001141195213:10:07,0153.003804.785
103AL14PET1051025DA54A69CcMKRB2014.09.27 10:25:12,1ZymerAhmati195001141195213:10:12,1153.003804.425
104AL14PET1051026DA54A6C5hMURR2014.09.27 10:25:18,2ZymerAhmati195001141195213:10:18,2153.003803.996
105AL14PET1051853DA5565B8hMURR2014.09.27 10:23:23,1GjergjAngjeli194435741180563:08:23,1151.25802.879
106AL14PET1051869DA55746EhZEZE2014.09.27 10:24:27,8GjergjAngjeli194435741180563:09:27,8151.25798.31
107AL14PET1052352DA548877hMURR2014.09.27 10:25:34,7KujtimBeqja194853841195883:10:34,7151.896797.027
108AL14PET1052304DA44E48EcHKRB2014.09.27 10:25:39,7KujtimBeqja194853841195883:10:39,7151.896796.679
109AL14PET1052341DA54983DhMURR2014.09.27 10:25:42,2KujtimBeqja194853841195883:10:42,2151.896796.504
110AL14PET1052305DA549835cMURR2014.09.27 10:25:43,9KujtimBeqja194853841195883:10:43,9151.896796.386
111AL14PET1052426DA44F81AhMURR2014.09.27 10:27:15,3RolandFagu194935741194023:12:15,3152.939795.502
112AL14PET1052342DA19EDBDcHINC2014.09.27 10:26:04,7KujtimBeqja194853841195883:11:04,7151.896794.941
113AL14PET1052336DA5497FFcIZI2014.09.27 10:26:08,7KujtimBeqja194853841195883:11:08,7151.896794.664
114AL14PET1052328DA19ECA1cHINC2014.09.27 10:31:24,9KujtimBeqja194853841195883:16:24,9151.896773.342
115AL14PET1051922DA55743DhMURR2014.09.27 10:31:35,5GjergjAngjeli194435741180563:16:35,5151.25769.363
116AL14PET1051007DA54A6B2cHINC2014.09.27 10:34:54,1ZymerAhmati195001141195213:19:54,1153.003765.392
117AL14PET1052332DA54981DcHKRB2014.09.27 10:33:36,1KujtimBeqja194853841195883:18:36,1151.896764.828
118AL14PET1052344DA549809cHKRB2014.09.27 10:33:40,4KujtimBeqja194853841195883:18:40,4151.896764.552
119AL14PET1052315DA19ED12hHINC2014.09.27 10:33:42,2KujtimBeqja194853841195883:18:42,2151.896764.436
120AL14PET1051031DA54A66FcHKRB2014.09.27 10:37:01,1ZymerAhmati195001141195213:22:01,1153.003757.372
121AL14PET1051041DA54A64AcZKRB2014.09.27 10:37:04,9ZymerAhmati195001141195213:22:04,9153.003757.135
122AL14PET1052358DA549829hMURR2014.09.27 10:37:39,9KujtimBeqja194853841195883:22:39,9151.896749.493
123AL14PET1052350DA19EC7DcMURR2014.09.27 10:37:40,4KujtimBeqja194853841195883:22:40,4151.896749.462
124AL14PET1052320DA54985BhHINC2014.09.27 10:37:42,7KujtimBeqja194853841195883:22:42,7151.896749.321
125AL14PET1052311DA5497C0hMURR2014.09.27 10:37:44,5KujtimBeqja194853841195883:22:44,5151.896749.21
126AL14PET1052327DA5497CEcMURR2014.09.27 10:37:47,6KujtimBeqja194853841195883:22:47,6151.896749.019
127AL14PET1052351DA5497D7hMURR2014.09.27 10:38:08,2KujtimBeqja194853841195883:23:08,2151.896747.753
128AL14PET1052370DA549831cHINC2014.09.27 10:38:15,4KujtimBeqja194853841195883:23:15,4151.896747.312
129AL14PET1052403DA44F7FChMURR2014.09.27 10:39:57,0RolandFagu194935741194023:24:57,0152.939746.227
130AL14PET1052354DA024590cHINC2014.09.27 10:38:41,5KujtimBeqja194853841195883:23:41,5151.896745.716
131AL14MAMU1054616DA5497F9cMURR2014.09.27 10:06:32,6GazmendLleshi194208541342132:51:32,6125.243730.096
132AL14PET1054427DA4BE04AhHINC2014.09.27 10:43:42,9NekiCenko194614841183583:28:42,9151.796727.289
133AL14MAMU1054622DA54A8FFcMURR2014.09.27 10:08:02,3GazmendLleshi194208541342132:53:02,3125.243723.789
134AL14PET1051916DA5573D0cHINC2014.09.27 10:44:05,2GjergjAngjeli194435741180563:29:05,2151.25723.386
135AL14PET1051958DA557390hZEZE2014.09.27 10:47:16,7GjergjAngjeli194435741180563:32:16,7151.25712.51
136AL14PET1051919DA556620hMURR2014.09.27 10:48:42,1GjergjAngjeli194435741180563:33:42,1151.25707.764
137AL14PET1051005DA44F68AcMURR2014.09.27 10:55:55,7ZymerAhmati195001141195213:40:55,7153.003692.546
138AL14PET1051034DA54A6BBhMKRB2014.09.27 10:56:11,1ZymerAhmati195001141195213:41:11,1153.003691.742
139AL14PET1054434DA4BE091cMKRB2014.09.27 10:56:09,1NekiCenko194614841183583:41:09,1151.796686.389
140AL14PET1051043DA54A6B1cMURR2014.09.27 10:57:59,7ZymerAhmati195001141195213:42:59,7153.003686.128
141AL14PET1051018DA54A6C2cMKRB2014.09.27 10:58:01,2ZymerAhmati195001141195213:43:01,2153.003686.051
142AL14PET1051008DA54A6B0hMURR2014.09.27 10:58:05,3ZymerAhmati195001141195213:43:05,3153.003685.841
143AL14PET1054433DA4BE302hHINC2014.09.27 10:56:53,6NekiCenko194614841183583:41:53,6151.796684.095
144AL14PET1051973DA55739FhMURR2014.09.27 10:56:44,4GjergjAngjeli194435741180563:41:44,4151.25682.107
145AL14PET1051859DA55741BhKUQE2014.09.27 11:00:08,9GjergjAngjeli194435741180563:45:08,9151.25671.781
146AL14PET1052329DA54888AhMKRB2014.09.27 11:02:13,1KujtimBeqja194853841195883:47:13,1151.896668.503
147AL14PET1052162DA549824hMURR2014.09.27 11:02:25,1ArjanShpati194913841202943:47:25,1151.421665.826
148AL14PET1051937DA55740EhKUQE2014.09.27 11:04:47,2GjergjAngjeli194435741180563:49:47,2151.25658.221
149AL14PET1051913DA557465cMURR2014.09.27 11:07:53,5GjergjAngjeli194435741180563:52:53,5151.25649.445
150AL14PET1051040DA54A68DhEZEZ2014.09.27 11:11:51,2ZymerAhmati195001141195213:56:51,2153.003645.982
151AL14PET1051957DA5573E8hZEZE2014.09.27 11:09:11,9GjergjAngjeli194435741180563:54:11,9151.25645.822
152AL14PET1051962DA55749BcMURR2014.09.27 11:09:16,2GjergjAngjeli194435741180563:54:16,2151.25645.624
153AL14MAMU1054625DA549857cMURR2014.09.27 10:30:38,7GazmendLleshi194208541342133:15:38,7125.243640.155
154AL14MAMU1054624DA54A938cMURR2014.09.27 10:30:55,5GazmendLleshi194208541342133:15:55,5125.243639.24
155AL14PET1052318DA450CB0hMURR2014.09.27 11:14:58,0KujtimBeqja194853841195883:59:58,0151.896632.988
156AL14PET1051881DA5573DBhMURR2014.09.27 11:14:37,7GjergjAngjeli194435741180563:59:37,7151.25631.187
157AL14MAMU1051247DA549820hZEZE2014.09.27 10:33:49,7GazmendLleshi194208541342133:18:49,7125.243629.906
158AL14PET1052121DA549856hMURR2014.09.27 11:16:41,0ArjanShpati194913841202944:01:41,0151.421626.527
159AL14PET1052334DA19ECE1cMURR2014.09.27 11:20:08,3KujtimBeqja194853841195884:05:08,3151.896619.634
160AL14PET1052310DA548880cMURR2014.09.27 11:20:10,5KujtimBeqja194853841195884:05:10,5151.896619.541
161AL14MAMU1054613DA54888EcMURR2014.09.27 10:38:56,3GazmendLleshi194208541342133:23:56,3125.243614.123
162AL14PET1051863DA556646cHINC2014.09.27 11:32:55,8GjergjAngjeli194435741180564:17:55,8151.25586.401
163AL14PET1051033DA5497F3hMZEZ2014.09.27 11:35:59,8ZymerAhmati195001141195214:20:59,8153.003586.226
164AL14PET1051946DA555E8FcMURR2014.09.27 11:35:30,2GjergjAngjeli194435741180564:20:30,2151.25580.608
165AL14PET1051950DA557367hHINC2014.09.27 11:35:42,3GjergjAngjeli194435741180564:20:42,3151.25580.159
166AL14PET1052413DA44F7AChMURR2014.09.27 11:45:18,6RolandFagu194935741194024:30:18,6152.939565.792
167AL14MAMU1054619DA549838cMURR2014.09.27 10:58:59,2GazmendLleshi194208541342133:43:59,2125.243559.155
168AL14PET1051921DA5574A1hHINC2014.09.27 11:46:55,4GjergjAngjeli194435741180564:31:55,4151.25556.224
169AL14PET1051936DA557446hXHIK2014.09.27 11:49:43,5GjergjAngjeli194435741180564:34:43,5151.25550.552
170AL14PET1051926DA555FD0hKUQE2014.09.27 11:52:30,0GjergjAngjeli194435741180564:37:30,0151.25545.046
171AL14PET1051910DA55746DhHINC2014.09.27 11:56:51,4GjergjAngjeli194435741180564:41:51,4151.25536.622
172AL14PET1054441DA4BE33AhMKRB2014.09.27 11:57:55,1NekiCenko194614841183584:42:55,1151.796536.537
173AL14PET1051011DA54A689cZIKB2014.09.27 12:06:33,7ZymerAhmati195001141195214:51:33,7153.003524.771
174AL14PET1051954DA555FBEcMKRB2014.09.27 12:03:15,3GjergjAngjeli194435741180564:48:15,3151.25524.71
175AL14MAMU1054623DA54985CcMURR2014.09.27 11:19:02,9GazmendLleshi194208541342134:04:02,9125.243513.19
176AL14MAMU1054612DA54A962hMURR2014.09.27 11:23:47,3GazmendLleshi194208541342134:08:47,3125.243503.413
177AL14PET1051878DA557431cIZI2014.09.27 12:18:14,3GjergjAngjeli194435741180565:03:14,3151.25498.784
178AL14PET1051953DA5573A9hZEZE2014.09.27 12:19:39,7GjergjAngjeli194435741180565:04:39,7151.25496.454
179AL14PET1052357DA19EE5AcIKUQ2014.09.27 12:22:22,1KujtimBeqja194853841195885:07:22,1151.896494.183
180AL14PET1052316DA549848hHINC2014.09.27 12:23:39,9KujtimBeqja194853841195885:08:39,9151.896492.107
181AL14PET1052343DA549807cMURR2014.09.27 12:25:30,1KujtimBeqja194853841195885:10:30,1151.896489.196
182AL14PET1052447DA5497E8hMURR2014.09.27 12:37:02,8RolandFagu194935741194025:22:02,8152.939474.898
183AL14PET1051047DA5560AAcIZI2014.09.27 12:37:22,9ZymerAhmati195001141195215:22:22,9153.003474.602
184AL14PET1052346DA1A088CcMURR2014.09.27 12:36:27,7KujtimBeqja194853841195885:21:27,7151.896472.517
185AL14PET1051930DA55740ChZEZE2014.09.27 13:08:49,1GjergjAngjeli194435741180565:53:49,1151.25427.48
186AL14PET1051028DA54A6CEcMKRB2014.09.27 13:23:21,5ZymerAhmati195001141195216:08:21,5153.003415.365
187AL14PET1056060DA556089hMURR2014.09.27 13:27:08,2ZymerAhmati195001141195216:12:08,2153.003411.147
188AL14PET1051246DA4BE34BhMURR2014.09.27 13:31:07,2RolandFagu194935741194026:16:07,2152.939406.624
189AL14PET1051963DA555E7BcHINC2014.09.27 13:58:55,8GjergjAngjeli194435741180566:43:55,8151.25374.447
190AL14PET1051935DA5572D7cHINC2014.09.27 14:11:53,2GjergjAngjeli194435741180566:56:53,2151.25362.809
191AL14PET1052427DA4BE32AhMURR2014.09.27 14:17:31,5RolandFagu194935741194027:02:31,5152.939361.965
192AL14PET1051017DA54A66BcZIKB2014.09.27 14:56:20,6ZymerAhmati195001141195217:41:20,6153.003331.647
193AL14PET1052428DA19EDB5hMURR2014.09.27 15:05:33,1RolandFagu194935741194027:50:33,1152.939325.021
194AL14PET1051977DA55733DhHINC2014.09.27 15:02:23,1GjergjAngjeli194435741180567:47:23,1151.25323.61
195AL14PET1051908DA5573DFhEZEZ2014.09.27 15:21:53,0GjergjAngjeli194435741180568:06:53,0151.25310.65
196AL14PET1052347DA5497C3cMURR2014.09.27 16:15:54,4KujtimBeqja194853841195889:00:54,4151.896280.817
197AL14PET1051046DA54A66AcMIZI2014.09.27 16:28:58,7ZymerAhmati195001141195219:13:58,7153.003276.19
198AL14PET1051932DA54A647hMZEZ2014.09.27 16:36:03,2ZymerAhmati195001141195219:21:03,2153.003272.707
199AL14PET1052409DA44F840hMURR2014.09.27 16:50:34,8RolandFagu194935741194029:35:34,8152.939265.713
200AL14PET1051940DA557330cHINC2014.09.27 16:58:00,8GjergjAngjeli194435741180569:43:00,8151.25259.429
201AL14PET1051036DA54A6A0hHINC2014.09.27 17:36:39,0ZymerAhmati1950011411952110:21:39,0153.003246.124
202AL14PET1051874DA55748ChKUQE2014.09.27 17:44:56,7GjergjAngjeli1944357411805610:29:56,7151.25240.101
203AL14PET4431DA4BE2EAhLARU2014.09.27 18:17:04,4NekiCenko1946148411835811:02:04,4151.796229.274
204AL14PET1052359DA19EAC5cMURR2014.09.28 08:52:36,4KujtimBeqja1948538411958825:37:36,4151.89698.787
205AL14PET1054436DA4BE344cMURR2014.09.28 09:38:02,5NekiCenko1946148411835826:23:02,5151.79695.889
206AL14PET4415DA4BE2BFhMURR2014.09.28 09:59:36,2NekiCenko1946148411835826:44:36,2151.79694.6