ROGOZNICA (CRO) FIER/LUSHNJE/DIVJAKE (ALB)

Data e Lëshimit: 18.05. 2014 Ora: 06.00.00

Koordinatat: 43˚.32′.25,7″ N    15˚.58′.21,2″ E

Vendi i lëshimit Hotel Perla Krusica

NrSIMVitishoqNr.UnazesChipSexngjyrkoha e mberritjes EmriMbiemriKoordinatat  Kohzgjatj DistancaShpejtsia
1AL13LUSH1043514hMURR2014.05.18 12:28:34,0Tiri &Pali193110040592466:28:34,0407.2171047.998
2AL13FIER1043220hHINC2014.05.18 12:52:16,0AdemKolina193310340435446:52:16,0429.9671042.935
3AL13FIER1043236hHINC2014.05.18 12:53:38,0AdemKolina193310340435446:53:38,0429.9671039.489
4AL13FIER1043234hLARU2014.05.18 12:54:45,0AdemKolina193310340435446:54:45,0429.9671036.691
5AL13FIER1043240hHINC2014.05.18 12:55:59,0AdemKolina193310340435446:55:59,0429.9671033.617
6AL13LUSH1043679cHINC2014.05.18 12:34:59,0IlirFusha193135041003756:34:59,0406.0361027.983
7AL13LUSH1043512cHINC2014.05.18 12:37:04,0Tiri &Pali193110040592466:37:04,0407.2171025.563
8AL13LUSH1043547cHINC2014.05.18 12:39:26,0Tiri &Pali193110040592466:39:26,0407.2171019.487
9AL13FIER1043229cHINC2014.05.18 13:02:14,0AdemKolina193310340435447:02:14,0429.9671018.317
10AL12FIER3330hHINC2014.05.18 13:02:47,0ErmaliXhulio193319940435387:02:47,0430.1331017.385
11AL13LUSH1043705hKUQE2014.05.18 12:54:59,0FerdinandHysko194234940565726:54:59,0421.7911016.405
12AL12LUSH1033814hHINC2014.05.18 12:57:50,0FerdinandHysko194234940565726:57:50,0421.7911009.472
13AL12LUSH2117cMURR2014.05.18 13:00:24,0DurimCela194156040564407:00:24,0421.4241002.436
14AL12FIERO926cLUSP2014.05.18 13:12:17,0ErmaliXhulio193319940435387:12:17,0430.133995.026
15AL13LUSH1731cIZI2014.05.18 13:04:50,0FerdinandHysko194234940565727:04:50,0421.791992.839
16AL12LUSH1426hHINC2014.05.18 12:50:31,0Tiri &Pali193110040592466:50:31,0407.217991.962
17AL13LUSH1043699cHINC2014.05.18 12:50:38,0IlirFusha193135041003756:50:38,0406.036988.804
18AL13LUSH1043581cMURR2014.05.18 12:53:32,0Tiri &Pali193110040592466:53:32,0407.217984.726
19AL12LUSH1408hHINC2014.05.18 12:54:25,0Tiri &Pali193110040592466:54:25,0407.217982.627
20AL13LUSH1043511cHINC2014.05.18 12:54:27,0Tiri &Pali193110040592466:54:27,0407.217982.548
21AL13FIER1045606hLUSP2014.05.18 13:18:23,0ErmaliXhulio193319940435387:18:23,0430.133981.181
22AL13LUSH1043879hKUQE2014.05.18 12:55:43,0Tiri &Pali193110040592466:55:43,0407.217979.554
23AL13LUSH1043560cHINC2014.05.18 12:55:47,0Tiri &Pali193110040592466:55:47,0407.217979.397
24AL13LUSH1043877hMURR2014.05.18 12:55:54,0Tiri &Pali193110040592466:55:54,0407.217979.122
25AL13LUSH1043572cHINC2014.05.18 12:56:03,0Tiri &Pali193110040592466:56:03,0407.217978.769
26AL13LUSH1043709cHINC2014.05.18 13:13:46,0FerdinandHysko194234940565727:13:46,0421.791972.392
27AL13LUSH1043507cMURR2014.05.18 12:59:11,0Tiri &Pali193110040592466:59:11,0407.217971.453
28AL12LUSH2510hHINC2014.05.18 12:58:23,0IlirFusha193135041003756:58:23,0406.036970.488
29AL13LUSH1043546cMURR2014.05.18 13:01:48,0Tiri &Pali193110040592467:01:48,0407.217965.427
30AL13LUSH1044914cMURR2014.05.18 13:24:57,0DurimCela194156040564407:24:57,0421.424947.127
31AL11LUSHO538cHINC2014.05.18 13:27:39,0JulianLika194202140560817:27:39,0422.301943.374
32AL13LUSH1041631cXHIK2014.05.18 13:27:20,0ArtanBilbili194215540563347:27:20,0421.979943.322
33AL13LUSH1041632cMURR2014.05.18 13:31:06,0ArtanBilbili194215540563347:31:06,0421.979935.445
34AL10LUSH3611hHINC2014.05.18 13:37:50,0JulianLika194202140560817:37:50,0422.301922.391
35AL13LUSH1041621hHINC2014.05.18 13:38:06,0ArtanBilbili194215540563347:38:06,0421.979921.151
36AL13LUSH1041666hHINC2014.05.18 13:40:32,0ArtanBilbili194215540563347:40:32,0421.979916.284
37AL11LUSH2809cHINC2014.05.18 13:52:48,0JulianLika194202140560817:52:48,0422.301893.193
38AL12LUSH2054hHINC2014.05.18 13:58:09,0AgimTiku193110040592467:58:09,0407.217851.651