UMAG (Cro) - FIER-LUSHNJE-DIVJAKE (Alb) 700 Km

Data e Lëshimit: 06.06. 2013 Ora: 05.45.00

Koordinatat: 45˚.25′.39,6″ N    13˚.31′.41,2″ E

Pëllumbat e lëshuar 500 pëllumba

NRSIMVITISHOQNr.UnazesChip NrSexNgjyrKoha Mberritjes EmriMbiemriKoordinatat  Kohzgjatja DistancaShpejtesia
1AL12LUSH1426hHINC2014.06.06 15:55:38,0Tiri &Pali1931100405924610:10:38,0692.5041134.076
2AL13LUSH1043529cHINC2014.06.06 15:55:42,0Tiri &Pali1931100405924610:10:42,0692.5041133.952
3AL13LUSH1041684hMURR2014.06.06 16:10:23,0ArtanBilbili1942155405633410:25:23,0706.9631130.448
4AL12FIERO926cLUSP2014.06.06 16:30:33,0ErmaliXhulio1933199404353810:45:33,0715.9011108.979
5AL13FIERO141hLUSP2014.06.06 16:36:28,0AdemKolina1933103404354410:51:28,0715.7391098.658
6AL12LUSH2513hHINC2014.06.06 16:14:41,0IlirFusha1931350410037510:29:41,0691.2471097.77
7AL13LUSH1043679cHINC2014.06.06 16:16:55,0IlirFusha1931350410037510:31:55,0691.2471093.89
8AL13FIER1043298cLUSP2014.06.06 16:41:35,0AdemKolina1933103404354410:56:35,0715.7391090.096
9AL12LUSH2510hHINC2014.06.06 16:19:18,0IlirFusha1931350410037510:34:18,0691.2471089.78
10AL13LUSH1043699cHINC2014.06.06 16:21:17,0IlirFusha1931350410037510:36:17,0691.2471086.383
11AL12FIER2253hHINC2014.06.06 16:45:11,0AdemKolina1933103404354411:00:11,0715.7391084.152
12AL11FIER1090hHINC2014.06.06 16:45:37,0ErmaliXhulio1933199404353811:00:37,0715.9011083.687
13AL13FIER1308cMURR2014.06.06 16:46:22,0ErmaliXhulio1933199404353811:01:22,0715.9011082.458
14ES10FIERO94796cHINC2014.06.06 16:50:53,0ErmaliXhulio1933199404353811:05:53,0715.9011075.115
15IT11FIER153848hHINC2014.06.06 17:27:42,0ErmaliXhulio1933199404353811:42:42,0715.9011018.787
16AL13FIER1043035cHINC2014.06.06 17:28:38,0ErmaliXhulio1933199404353811:43:38,0715.9011017.435
17AL13LUSH1043581cMURR2014.06.06 17:08:25,0Tiri &Pali1931100405924611:23:25,0692.5041013.297
18AL13FIER1043243cLUSP2014.06.06 17:52:27,0AdemKolina1933103404354412:07:27,0715.739983.901
19AL13FIER1043040hMURR2014.06.06 18:22:00,0ErmaliXhulio1933199404353812:37:00,0715.901945.709
20AL13LUSH1043546cMURR2014.06.06 18:17:08,0Tiri &Pali1931100405924612:32:08,0692.504920.72
21AL11FIER1020275cHINC2014.06.06 18:44:05,0AdemKolina1933103404354412:59:05,0715.739918.694
22AL11LUSH2526hHINC2014.06.06 18:19:10,0IlirFusha1931350410037512:34:10,0691.247916.571
23AL13FIER1043220hHINC2014.06.06 18:49:13,0AdemKolina1933103404354413:04:13,0715.739912.68
24AL13LUSH1043524cHKRB2014.06.06 18:32:56,0Tiri &Pali1931100405924612:47:56,0692.504901.777
25AL13LUSH1043573hHINC2014.06.06 18:53:39,0Tiri &Pali1931100405924613:08:39,0692.504878.088
26AL13LUSH1043591hHINC2014.06.06 18:59:55,0Tiri &Pali1931100405924613:14:55,0692.504871.166
27AL11LUSH2205hMURR2014.06.06 19:25:03,0JurgenPuka1941427405657013:40:03,0705.907860.81
28AL12FIER2258cHINC2014.06.06 19:58:17,0AdemKolina1933103404354414:13:17,0715.739838.806
29AL12LUSH2119hHINC2014.06.06 19:58:16,0DurimCela1941560405644014:13:16,0706.412827.892
30AL13FIER1043292cKRB2014.06.06 20:12:56,0AdemKolina1933103404354414:27:56,0715.739824.648
31AL12LUSH1408hHINC2014.06.06 19:46:25,0Tiri &Pali1931100405924614:01:25,0692.504823.022
32AL12LUSH2502hHINC2014.06.06 20:14:02,0IlirFusha1931350410037514:29:02,0691.247795.421
33AL13LUSH1043574hMURR2014.06.06 20:17:23,0Tiri &Pali1931100405924614:32:23,0692.504793.807
34AL13LUSH1612cHINC2014.06.06 20:34:33,0JurgenPuka1941427405657014:49:33,0705.907793.555
35AL13LUSH1043528hHINC2014.06.06 20:19:05,0Tiri &Pali1931100405924614:34:05,0692.504792.264