ROGOZNICA (CRO) DIVJAKA.LUSHNJA.FIERI (ALB)

Data e Lëshimit: 11.10. 2014 Ora: 08.00.00

Koordinatat: 43˚.32′.25,7″ N    15˚.58′.21,2″ E

Vendi I lëshimit Hotel Perla Krusica

NRSIMVITIShoqNr.UnazesChip NrGjinNgjyraKoha e Mbërritjes EmriMbiemriKoordinatat  Kohzgjatja DistancaShpejtësia
1AL14LUSH1053916cHINC2014.10.11 15:24:23,0JurgenPuka194142740565707:24:23,0420.921947.203
2AL14LUSH1053904cHINC2014.10.11 15:29:44,0JurgenPuka194142740565707:29:44,0420.921935.936
3AL14LUSH1053814hHINC2014.10.11 15:38:26,0LefterLicka194144040564607:38:26,0421.181918.74
4AL14LUSH1056694hHINC2014.10.11 15:25:46,0IlirFusha193135041003757:25:46,0406.036910.871
5AL14LUSH1053548cMURR2014.10.11 15:35:14,0Tiri &Pali193110040592467:35:14,0407.217894.524
6AL14FIER1053048hHINC2014.10.11 16:06:16,0ErmaliXhulio193319940435388:06:16,0430.133884.563
7AL14LUSH1051716cHINC2014.10.11 16:00:50,0DritanBilbili194215540563348:00:50,0421.979877.6
8AL14FIER1053214hHINC2014.10.11 16:22:13,0BashkimGashi193354740435348:22:13,0430.692857.582
9AL14LUSH1053788cKUQ2014.10.11 16:18:24,0FerdinandHysko194234940565728:18:24,0421.791846.29
10AL14LUSH1053920hHINC2014.10.11 16:21:55,0Ervin &Bledi194219040561608:21:55,0422.413841.601
11AL14LUSH1053812hHINC2014.10.11 16:37:39,0LefterLicka194144040564608:37:39,0421.181813.641
12AL14LUSH1051724hHINC2014.10.11 16:47:46,0DritanBilbili194215540563348:47:46,0421.979799.557
13AL14LUSH1053653hHINC2014.10.11 16:28:53,0IlirFusha193135041003758:28:53,0406.036797.896
14AL14LUSH1053664cHINC2014.10.11 16:28:54,0IlirFusha193135041003758:28:54,0406.036797.87
15AL14LUSH1053909cXHIK2014.10.11 16:52:21,0JurgenPuka194142740565708:52:21,0420.921790.686
16AL14LUSH1053774hHINC2014.10.11 16:54:20,0FerdinandHysko194234940565728:54:20,0421.791789.378
17AL14LUSH1053655hHINC2014.10.11 16:45:52,0IlirFusha193135041003758:45:52,0406.036772.127
18AL14LUSH1053759cKUQ2014.10.11 17:17:23,0FerdinandHysko194234940565729:17:23,0421.791756.734
19AL14LUSH1053527hHINC2014.10.11 17:17:25,0GentiLicka194202040564009:17:25,0421.611756.367
20AL14LUSH1053663cMURR2014.10.11 17:03:48,0IlirFusha193135041003759:03:48,0406.036746.664
21AL14LUSH1053526hHINC2014.10.11 17:08:49,0Tiri &Pali193110040592469:08:49,0407.217741.991
22AL14LUSH1053520cMURR2014.10.11 17:09:00,0Tiri &Pali193110040592469:09:00,0407.217741.743
23AL14LUSH1053540cMKRB2014.10.11 17:17:40,0Tiri &Pali193110040592469:17:40,0407.217730.216
24AL14LUSH1053919hXHIK2014.10.11 17:43:20,0JurgenPuka194142740565709:43:20,0420.921721.58
25AL14FIER1053026hHINC2014.10.11 17:58:52,0ErmaliXhulio193319940435389:58:52,0430.133718.245
26AL14LUSH1053658cHINC2014.10.11 17:28:22,0IlirFusha193135041003759:28:22,0406.036714.391
27AL14LUSH1053557hMURR2014.10.11 17:55:00,0Tiri &Pali193110040592469:55:00,0407.217684.398