RENDITJA E PELLUMBAVE SIPAS QARQEVE PER GAREN HANI-HOTIT (ALB)

Data e Lëshimit:   16.04.2016   Ora 08.30.00

Koordinatat: 42°  20′  10. 7″   N  19° 25′  59. 3″   E

Vendi i Leshimit: Fusha prane 2 Karburanteve

Pëllumbat e lëshuar    1700 pëllumba

,,,,RENDITJA E PELLUMBAVE SIPAS QARQEVE PER GAREN HANI-HOTIT (ALB) ,,,,,,,,,,,,
,,Vendi i Lëshimit,,,Fusha prane 2 Karburanteve,,,,,,,Koordinatat,,"42° 20' 10. 7"" N",,
,,Koha e Lëshimit,,,16.04.2016,,Ora 08.30.00 Pellumba të lëshuar 1700p,,,,,,,"19° 25' 59. 3"" E",,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
NR,SIM,VITI,KLUB,Nr.Unazes,Chip Nr,S,NGJYR,Koha Mberritjes,Emri,Mbiemri,Koordinatat,,Kohzgjatja,Distanca,Shpejtesi,minutat
1,AL,15,FIER,1820,,h,LUSP,"2016.04.16 10:46:06,0",Sajmir,Kerri,1933270,4044140,"2:16:06,0",177.904,1307.157,136.1
2,AL,15,LUSH,1060883,,h,HINC,"2016.04.16 10:30:12,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:00:12,0",156.971,1305.915,120.2
3,AL,14,LUSH,1053999,,h,HINC,"2016.04.16 10:30:16,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:00:16,0",156.971,1305.192,120.2666667
4,AL,15,LUSH,1060033,,c,MURR,"2016.04.16 10:30:26,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:00:26,0",155.765,1293.372,120.4333333
5,AL,14,FIER,1053025,,c,HINC,"2016.04.16 10:48:07,0",Xhulian,Xhulio,1933202,4043534,"2:18:07,0",178.529,1292.598,138.1166667
6,AL,15,KUCO,3863,,c,MURR,"2016.04.16 10:45:59,0",Erjon,Xhamo,1954477,4047453,"2:15:59,0",175.707,1292.123,135.9833333
7,AL,15,LUSH,1060899,,h,HINC,"2016.04.16 10:31:55,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:01:55,0",156.971,1287.527,121.9166667
8,AL,15,FIER,1060806,,h,LUSP,"2016.04.16 10:48:25,0",Sajmir,Kerri,1933270,4044140,"2:18:25,0",177.904,1285.279,138.4166667
9,AL,15,LUSH,1061333,,c,HINC,"2016.04.16 10:31:34,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:01:34,0",156.2,1284.894,121.5666667
10,AL,15,LUSH,1061316,,c,MURR,"2016.04.16 10:31:42,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:01:42,0",156.2,1283.486,121.7
11,AL,15,LUSH,1060022,,h,XHIK,"2016.04.16 10:31:25,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:01:25,0",155.765,1282.897,121.4166667
12,AL,15,LUSH,1061301,,c,MURR,"2016.04.16 10:31:48,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:01:48,0",156.2,1282.432,121.8
13,AL,15,LUSH,1060878,,h,HINC,"2016.04.16 10:32:27,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:02:27,0",156.971,1281.919,122.45
14,AL,15,LUSH,1061308,,c,IKUQ,"2016.04.16 10:31:52,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:01:52,0",156.2,1281.731,121.8666667
15,AL,15,LUSH,1061318,,h,MURR,"2016.04.16 10:32:01,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:02:01,0",156.2,1280.155,122.0166667
16,AL,15,LUSH,1061307,,h,MURR,"2016.04.16 10:32:08,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:02:08,0",156.2,1278.932,122.1333333
17,AL,13,LUSH,1043719,,c,HINC,"2016.04.16 10:31:53,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:01:53,0",155.765,1277.985,121.8833333
18,GB,14,LUSH,1041989,,c,HINC,"2016.04.16 10:32:16,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:02:16,0",156.2,1277.537,122.2666667
19,AL,15,LUSH,1061340,,h,HINC,"2016.04.16 10:32:18,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:02:18,0",156.2,1277.189,122.3
20,AL,14,LUSH,1053746,,h,HINC,"2016.04.16 10:33:07,0",Julian,Lika,1942020,4056070,"2:03:07,0",157.194,1276.791,123.1166667
21,AL,15,LUSH,1061356,,h,MURR,"2016.04.16 10:32:44,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:02:44,0",156.603,1275.964,122.7333333
22,AL,14,LUSH,1143,,c,HINC,"2016.04.16 10:33:10,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:03:10,0",156.603,1271.475,123.1666667
23,AL,15,LUSH,1061346,,c,IKUQ,"2016.04.16 10:33:03,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:03:03,0",156.2,1269.405,123.05
24,AL,15,LUSH,1063740,,h,KUQE,"2016.04.16 10:32:52,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:02:52,0",155.765,1267.757,122.8666667
25,AL,15,LUSH,1060900,,h,HINC,"2016.04.16 10:33:58,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:03:58,0",156.971,1266.236,123.9666667
26,AL,14,LUSH,1053727,,h,HINC,"2016.04.16 10:34:20,0",Julian,Lika,1942020,4056070,"2:04:20,0",157.194,1264.297,124.3333333
27,AL,15,LUSH,1068109,,h,HINC,"2016.04.16 10:34:11,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:04:11,0",156.971,1264.027,124.1833333
28,AL,14,LUSH,1053947,,c,MURR,"2016.04.16 10:33:24,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"2:03:24,0",155.583,1260.806,123.4
29,AL,15,FIER,1067767,,c,HINC,"2016.04.16 10:51:20,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:21:20,0",178.056,1259.832,141.3333333
30,AL,15,LUSH,1068120,,h,MURR,"2016.04.16 10:34:38,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:04:38,0",156.971,1259.463,124.6333333
31,AL,15,LUSH,1061337,,h,HINC,"2016.04.16 10:34:09,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:04:09,0",156.2,1258.157,124.15
32,AL,14,LUSH,1314,,h,HINC,"2016.04.16 10:34:18,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:04:18,0",156.2,1256.639,124.3
33,AL,14,LUSH,1053712,,h,HINC,"2016.04.16 10:33:59,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:03:59,0",155.765,1256.339,123.9833333
34,AL,15,LUSH,1061379,,c,HINC,"2016.04.16 10:34:46,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:04:46,0",156.603,1255.169,124.7666667
35,AL,15,LUSH,1063734,,h,MURR,"2016.04.16 10:34:08,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:04:08,0",155.765,1254.821,124.1333333
36,AL,15,LUSH,1060014,,h,HASH,"2016.04.16 10:34:13,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:04:13,0",155.765,1253.979,124.2166667
37,AL,15,LUSH,1064992,,c,MURR,"2016.04.16 10:34:55,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:04:55,0",156.603,1253.662,124.9166667
38,IT,15,1,23311,,c,KKRB,"2016.04.16 10:35:10,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:05:10,0",156.603,1251.158,125.1666667
39,AL,15,LUSH,1060882,,h,HINC,"2016.04.16 10:35:48,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:05:48,0",156.971,1247.783,125.8
40,AL,15,LUSH,1061397,,h,HINC,"2016.04.16 10:35:31,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:05:31,0",156.603,1247.669,125.5166667
41,AL,15,LUSH,1061374,,c,IZI,"2016.04.16 10:35:35,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:05:35,0",156.603,1247.007,125.5833333
42,AL,15,LUSH,1063993,,c,HINC,"2016.04.16 10:35:54,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:05:54,0",156.971,1246.791,125.9
43,AL,15,LUSH,1061335,,h,MKRB,"2016.04.16 10:35:18,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:05:18,0",156.2,1246.61,125.3
44,AL,15,LUSH,1061350,,c,LUSP,"2016.04.16 10:35:23,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:05:23,0",156.2,1245.781,125.3833333
45,GB,13,LUSH,836690,,c,HINC,"2016.04.16 10:35:25,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:05:25,0",156.2,1245.45,125.4166667
46,AL,15,LUSH,1063991,,h,MKRB,"2016.04.16 10:36:03,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:06:03,0",156.971,1245.308,126.05
47,AL,15,FIER,1067741,,h,XHIK,"2016.04.16 10:53:00,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:23:00,0",178.056,1245.148,143
48,AL,15,LUSH,1061328,,h,HKRB,"2016.04.16 10:35:32,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:05:32,0",156.2,1244.293,125.5333333
49,AL,15,FIER,1067786,,c,XHIK,"2016.04.16 10:53:07,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:23:07,0",178.056,1244.133,143.1166667
50,GB,14,LUSH,1040870,,h,MKRB,"2016.04.16 10:36:11,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:06:11,0",156.971,1243.992,126.1833333
51,AL,13,LUSH,1043733,,h,XHIK,"2016.04.16 10:35:24,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:05:24,0",155.765,1242.146,125.4
52,AL,15,LUSH,1061399,,h,HINC,"2016.04.16 10:36:05,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:06:05,0",156.603,1242.062,126.0833333
53,AL,15,LUSH,1060215,,c,HINC,"2016.04.16 10:35:17,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"2:05:17,0",155.583,1241.853,125.2833333
54,AL,15,LUSH,1061343,,h,MURR,"2016.04.16 10:35:49,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:05:49,0",156.2,1241.491,125.8166667
55,AL,15,LUSH,1061362,,h,HINC,"2016.04.16 10:36:17,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:06:17,0",156.603,1240.095,126.2833333
56,AL,15,LUSH,1061323,,c,HINC,"2016.04.16 10:35:58,0",Genti,Licka,1942017,4056395,"2:05:58,0",156.2,1240.012,125.9666667
57,AL,15,FIER,133,,c,HINC,"2016.04.16 10:53:36,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:23:36,0",178.056,1239.946,143.6
58,AL,15,LUSH,1061373,,h,HINC,"2016.04.16 10:36:30,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:06:30,0",156.603,1237.971,126.5
59,AL,13,LUSH,1043780,,c,HKRB,"2016.04.16 10:37:04,0",Julian,Lika,1942020,4056070,"2:07:04,0",157.194,1237.101,127.0666667
60,AL,15,LUSH,1064991,,c,XHIK,"2016.04.16 10:36:41,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:06:41,0",156.603,1236.179,126.6833333
61,AL,15,LUSH,1061384,,c,IKUQ,"2016.04.16 10:36:56,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"2:06:56,0",156.603,1233.744,126.9333333
62,AL,15,FIER,1067738,,h,MURR,"2016.04.16 10:54:46,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:24:46,0",178.056,1229.953,144.7666667
63,AL,15,LUSH,1668,,h,MURR,"2016.04.16 10:37:01,0",Ilir,Suku,1941587,4056390,"2:07:01,0",156.206,1229.808,127.0166667
64,AL,15,FIER,1063451,,h,MURR,"2016.04.16 10:54:49,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:24:49,0",178.056,1229.528,144.8166667
65,AL,15,FIER,1064210,,c,HINC,"2016.04.16 10:54:57,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:24:57,0",178.056,1228.397,144.95
66,AL,14,LUSH,1053936,,c,IZI,"2016.04.16 10:36:52,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"2:06:52,0",155.583,1226.354,126.8666667
67,AL,15,LUSH,1060889,,h,MURR,"2016.04.16 10:38:03,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:08:03,0",156.971,1225.857,128.05
68,AL,14,LUSH,1531,,h,XHIK,"2016.04.16 10:37:07,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"2:07:07,0",155.583,1223.942,127.1166667
69,AL,13,LUSH,1043707,,h,KUQE,"2016.04.16 10:37:21,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:07:21,0",155.765,1223.126,127.35
70,AL,15,LUSH,1063745,,h,HINC,"2016.04.16 10:37:24,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:07:24,0",155.765,1222.646,127.4
71,AL,15,DEL,4311,,h,HINC,"2016.04.16 12:11:52,0",Rinalt,Hamzai,2005437,3956458,"3:41:52,0",271.212,1222.411,221.8666667
72,AL,15,LUSH,1063735,,h,XHIK,"2016.04.16 10:37:27,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:07:27,0",155.765,1222.166,127.45
73,AL,15,LUSH,1063730,,c,HINC,"2016.04.16 10:37:34,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:07:34,0",155.765,1221.048,127.5666667
74,AL,15,LUSH,1064251,,c,HINC,"2016.04.16 10:38:45,0",Julian,Lika,1942020,4056070,"2:08:45,0",157.194,1220.927,128.75
75,AL,15,FIER,1067781,,h,HINC,"2016.04.16 10:55:59,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:25:59,0",178.056,1219.702,145.9833333
76,AL,14,LUSH,1053796,,h,XHIK,"2016.04.16 10:37:43,0",Fredi,Hysko,1942366,4056576,"2:07:43,0",155.765,1219.614,127.7166667
77,AL,15,FIER,132,,h,MURR,"2016.04.16 10:56:02,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:26:02,0",178.056,1219.285,146.0333333
78,AL,15,FIER,1067769,,c,HINC,"2016.04.16 10:56:03,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:26:03,0",178.056,1219.146,146.05
79,AL,14,KUCO,1297,,c,HINC,"2016.04.16 10:53:59,0",Lorenc,Muka,1955034,4047589,"2:23:59,0",175.381,1218.068,143.9833333
80,AL,15,LUSH,1063994,,c,MURR,"2016.04.16 10:38:57,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:08:57,0",156.971,1217.302,128.95
81,AL,15,LUSH,1060056,,c,LARU,"2016.04.16 10:39:16,0",Julian,Lika,1942020,4056070,"2:09:16,0",157.194,1216.047,129.2666667
82,AL,15,LUSH,1063759,,c,MURR,"2016.04.16 10:39:14,0",Ervin &,Bledi,1942185,4056161,"2:09:14,0",156.971,1214.633,129.2333333
83,AL,15,VLOR,1063339,,c,IKUQ,"2016.04.16 11:16:02,0",Toni&,Gerti,1928111,4032086,"2:46:02,0",200.001,1204.583,166.0333333
84,AL,15,VLOR,1063337,,h,HINC,"2016.04.16 11:16:02,1",Toni&,Gerti,1928111,4032086,"2:46:02,1",200.001,1204.571,166.035
85,AL,15,VLOR,1063360,,h,XHIK,"2016.04.16 11:16:02,2",Toni&,Gerti,1928111,4032086,"2:46:02,2",200.001,1204.559,166.0366667
86,AL,15,FIER,1067789,,c,MURR,"2016.04.16 10:58:20,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:28:20,0",178.056,1200.379,148.3333333
87,AL,14,SARA,1056684,,h,HINC,"2016.04.16 12:21:36,0",Olti,Piro,2001229,3952284,"3:51:36,0",277.844,1199.673,231.6
88,AL,15,FIER,1063453,,h,MURR,"2016.04.16 10:58:33,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:28:33,0",178.056,1198.628,148.55
89,AL,15,FIER,1067735,,h,MURR,"2016.04.16 10:58:33,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:28:33,0",178.056,1198.628,148.55
90,AL,14,FIER,1050116,,h,MURR,"2016.04.16 10:58:42,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:28:42,0",178.056,1197.419,148.7
91,AL,15,FIER,109,,c,MURR,"2016.04.16 10:58:53,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:28:53,0",178.056,1195.944,148.8833333
92,AL,15,LUSH,1060806,,h,MURR,"2016.04.16 10:40:55,0",Ilir,Suku,1941587,4056390,"2:10:55,0",156.206,1193.172,130.9166667
93,AL,15,FIER,1067790,,h,MURR,"2016.04.16 11:00:25,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"2:30:25,0",178.056,1183.753,150.4166667
94,AL,0,KUCO, MANDI55,,c,MKRB,"2016.04.16 10:57:59,0",Armand,Hoxha,1954310,4048080,"2:27:59,0",174.936,1182.136,147.9833333
95,AL,14,SARA,1066673,,h,HINC,"2016.04.16 12:25:36,0",Olti,Piro,2001229,3952284,"3:55:36,0",277.844,1179.305,235.6
96,AL,15,KUCO,1063498,,c,IZI,"2016.04.16 10:58:59,0",Ervin,Doko,1955251,4048232,"2:28:59,0",174.769,1173.078,148.9833333
97,AL,15,SARA,1066226,,c,LUSP,"2016.04.16 12:35:12,0",Lili,Drites,2000277,3952344,"4:05:12,0",277.435,1131.465,245.2
98,AL,15,KUCO,1063254,,c,LUSP,"2016.04.16 11:09:59,0",Art,Bega,1952525,4048273,"2:39:59,0",173.852,1086.689,159.9833333