ROGOZNICA (CRO) KORCA.MALIQI.POGRADECI (ALB) 500 km

Data e Lëshimit: 11.10. 2014 Ora: 08.00.00

Koordinatat: 43˚.32′.25,7″ N    15˚.58′.21,2″ E

Vendi I lëshimit Hotel Perla Krusica

NRSIMVITIShoqNr.UnazësGjinNgjyraKoha e Mbërritjes EmriMbiemriKoordinatat  KohzgjatjaDistanca Shpejtësia
1AL14KORC1056513cHINC2014.10.11 16:04:05,0OlgertKafazi204743940382858:04:05,0512.6011058.912
2AL14POG1052826cHINC2014.10.11 15:42:50,0PirroTopalli203937540535447:42:50,0485.5991049.189
3AL14POG1056243cHINC2014.10.11 15:42:10,0IlirTasellari203910140541667:42:10,0484.6711048.694
4AL14POG1056235cMURR2014.10.11 15:42:12,0IlirTasellari203910140541667:42:12,0484.6711048.618
5AL14POG1056226cMURR2014.10.11 15:50:50,0IlirTasellari203910140541667:50:50,0484.6711029.39
6AL14POG1056208cMURR2014.10.11 15:50:50,1IlirTasellari203910140541667:50:50,1484.6711029.387
7AL14POG1052803cHINC2014.10.11 15:53:54,0PirroTopalli203937540535447:53:54,0485.5991024.688
8AL14POG1056232cMURR2014.10.11 15:56:09,0IlirTasellari203910140541667:56:09,0484.6711017.896
9AL14KORC1056405hMURR2014.10.11 16:27:20,0KlejdiBerberi204741840365038:27:20,0514.5371014.199
10AL14POG1056212hMURR2014.10.11 15:58:26,0IlirTasellari203910140541667:58:26,0484.6711013.038
11AL14POG1056225cHKRB2014.10.11 15:58:30,0IlirTasellari203910140541667:58:30,0484.6711012.897
12AL14POG1052819cMURR2014.10.11 16:18:59,0PirroTopalli203937540535448:18:59,0485.599973.178
13AL14KORC1056419hMURR2014.10.11 16:57:10,0KlejdiBerberi204741840365038:57:10,0514.537957.872
14AL14POG1052838cKUQO2014.10.11 16:27:32,0PirroTopalli203937540535448:27:32,0485.599956.783
15AL14MAL1056147cMURR2014.10.11 16:47:02,0AbdurramTelhaj204158440422508:47:02,0501.694951.921
16AL14KORC1056520cHINC2014.10.11 17:07:57,0OlgertKafazi204743940382859:07:57,0512.601935.489
17AL14KORC1056414hMURR2014.10.11 17:23:26,0KlejdiBerberi204741840365039:23:26,0514.537913.217
18AL14POG1052822cHINC2014.10.11 17:00:38,0PirroTopalli203937540535449:00:38,0485.599898.205
19AL14POG1052802cHINC2014.10.12 09:24:23,0PirroTopalli2039375405354425:24:23,0485.599318.555
20AL14POG1052806hZEZE2014.10.12 09:31:22,0PirroTopalli2039375405354425:31:22,0485.599317.102