RENDITJA PER GRUPET DIVJAKE-LUSHNJE-FIER / OREBIC

Koha e Lëshimit:   10/05/2014 06.00.00

Koordinatat: 42˚ 58′ 31.5′  N    17˚ 10′ 05.7″ E

Vendi leshimit: Orebic (Cro)

NrSimVitiShoqNr Unazes Chip NrSexNgjyrKoha e mberritjes EmriMbiemriKoordinatat  kohzgjatja DistancaShpejtsia
1AL13LUSH1043747cXHIK2014.05.10 10:29:03,0FerdinandHysko194234940565724:29:03,0308.2511145.703
2AL13FIER1045897cLUSP2014.05.10 10:46:46,0ErmaliXhulio193319940435384:46:46,0318.4191110.377
3AL13LUSH1043724hXHIK2014.05.10 10:37:47,0FerdinandHysko194234940565724:37:47,0308.2511109.683
4AL13LUSH1043745cHINC2014.05.10 10:39:32,0FerdinandHysko194234940565724:39:32,0308.2511102.736
5AL13LUSH1907cMKOB2014.05.10 10:27:19,0Tiri &Pali193108940592434:27:19,0294.2271100.669
6AL12LUSH2568hHINC2014.05.10 10:26:42,0IlirFusha193135041003754:26:42,0292.9181098.305
7AL13FIER1045896cHINC2014.05.10 10:51:22,0ErmaliXhulio193319940435384:51:22,0318.4191092.846
8AL13FIER1043043cHINC2014.05.10 10:51:53,0ErmaliXhulio193319940435384:51:53,0318.4191090.912
9AL10LUSH3253hHINC2014.05.10 10:31:15,0OrestTodi193145041001804:31:15,0293.5251082.121
10AL13FIER1043236hHINC2014.05.10 10:55:07,0AdemKolina193310340435444:55:07,0318.2671078.445
11AL13LUSH1041679cHINC2014.05.10 10:46:18,0ArtanBilbili194215540563344:46:18,0308.491077.506
12AL13LUSH1043675cHINC2014.05.10 10:32:22,0IlirFusha193135041003754:32:22,0292.9181075.455
13AL13LUSH1044911cKUQ2014.05.10 10:46:22,0DurimCela194156040564404:46:22,0307.9421075.342
14AL13LUSH1043529cHINC2014.05.10 10:33:55,0Tiri &Pali193108940592434:33:55,0294.2271074.148
15AL13LUSH1043558cHINC2014.05.10 10:33:57,0Tiri &Pali193108940592434:33:57,0294.2271074.018
16AL13LUSH1046677cHINC2014.05.10 10:34:01,0Tiri &Pali193108940592434:34:01,0294.2271073.756
17AL13LUSH1043581cMURR2014.05.10 10:34:38,0Tiri &Pali193108940592434:34:38,0294.2271071.345
18IT12FIER137645hHINC2014.05.10 10:57:21,0ErmaliXhulio193319940435384:57:21,0318.4191070.856
19AL12LUSH2513hHINC2014.05.10 10:34:06,0IlirFusha193135041003754:34:06,0292.9181068.654
20AL13FIER1043203hLUSP2014.05.10 10:58:07,0AdemKolina193310340435444:58:07,0318.2671067.593
21AL12FIEROO4cLUSP2014.05.10 10:58:21,0ErmaliXhulio193319940435384:58:21,0318.4191067.267
22AL13FIER1043279hLUSP2014.05.10 10:59:04,0AdemKolina193310340435444:59:04,0318.2671064.201
23AL13LUSH1041670hHINC2014.05.10 10:50:49,0ArtanBilbili194215540563344:50:49,0308.491060.772
24AL11LUSH2225cMKRB2014.05.10 10:50:14,0JurgenPuka194142340565594:50:14,0307.4541059.335
25AL11FIER1020275cHINC2014.05.10 11:00:28,0AdemKolina193310340435445:00:28,0318.2671059.243
26AL13FIER1043204hHINC2014.05.10 11:01:55,0AdemKolina193310340435445:01:55,0318.2671054.156
27AL13LUSH1043820cHASH2014.05.10 10:52:03,0JurgenPuka194142340565594:52:03,0307.4541052.746
28AL13LUSH1043819cMURR2014.05.10 10:53:20,0JurgenPuka194142340565594:53:20,0307.4541048.14
29AL13LUSH1043810hHINC2014.05.10 10:56:26,0JurgenPuka194142340565594:56:26,0307.4541037.179
30AL13LUSH1607hZEZE2014.05.10 10:57:53,0JurgenPuka194142340565594:57:53,0307.4541032.13
31AL13LUSH1044997hHINC2014.05.10 11:01:50,0JulianLika194202140560815:01:50,0308.861023.281
32AL13LUSH1044914cMURR2014.05.10 11:01:31,1DurimCela194156040564405:01:31,1307.9421021.305
33AL13LUSH1601cHASH2014.05.10 11:01:14,0JurgenPuka194142340565595:01:14,0307.4541020.652
34AL13LUSH1043792hHINC2014.05.10 11:07:03,0JulianLika194202140560815:07:03,0308.861005.895