RENDITJA NACONALE E PELLUMBAVE PER GAREN OMISH ZOGJTE E RINJ

Data e Lëshimit:  10.10. 2013    Ora:   07.00.00

Pëllumbat e lëshuar   300

NRSimVitShoqNumriChip NrSColArrival TimeEmriMbiemriKoordinatat KohzgjatjeDistancaShpejtsiaminutat
1AL13PET1042401DA1A0A6EhHINC2013.10.10 14:43:06,9PleuratHajdari194950041191807:43:06,9348.131751.717463.115
2AL13PET1042594DA1A09A3cMURR2013.10.10 14:43:27,4PleuratHajdari194950041191807:43:27,4348.131751.163463.4566667
3AL13PET1042567DA1A09CEhMURR2013.10.10 14:45:12,5PleuratHajdari194950041191807:45:12,5348.131748.334465.2083333
4AL13PET1041056DA44F755cIZI2013.10.10 14:44:56,0ZymerAhmati195001141195217:44:56,0347.598747.631464.9333333
5AL13PET1041249hHINC2013.10.10 14:42:46,1GojartTaho194659841185727:42:46,1345.708747.044462.7683333
6AL13PET1042346DA19ECD4cMURR2013.10.10 14:44:59,2KujtimBeqja194854041195907:44:59,2346.316744.787464.9866667
7AL13PET1042317DA44E509hMURR2013.10.10 14:45:28,1KujtimBeqja194854041195907:45:28,1346.316744.016465.4683333
8AL13PET1042430DA44F764hMURR2013.10.10 14:50:02,7Fredi &Landi194940841174967:50:02,7349.855744.301470.045
9AL13PET1042335DA44E4E2hMURR2013.10.10 14:45:29,5KujtimBeqja194854041195907:45:29,5346.316743.979465.4916667
10AL13PET1042568DA1A0951cMURR2013.10.10 14:48:06,2PleuratHajdari194950041191807:48:06,2348.131743.706468.1033333
11AL13PET1041243cHINC2013.10.10 14:45:36,1GojartTaho194659841185727:45:36,1345.708742.498465.6016667
12AL13PET1041224cHINC2013.10.10 14:46:24,0GojartTaho194659841185727:46:24,0345.708741.227466.4
13AL13MAMU1044609cMURR2013.10.10 14:13:59,0GazmendLleshi194208541342137:13:59,0321.478740.762433.9833333
14AL13PET1042355DA44E48BcMURR2013.10.10 14:52:45,7KujtimBeqja194854041195907:52:45,7346.316732.538472.7616667
15AL13PET1041073DA44F69ChMURR2013.10.10 14:54:47,3ZymerAhmati195001141195217:54:47,3347.598732.112474.7883333
16AL13PET1041038DA44F687cMURR2013.10.10 14:55:01,7ZymerAhmati195001141195217:55:01,7347.598731.743475.0283333
17AL13PET1044407cHINC2013.10.10 14:59:59,0LeonardShima195101841180077:59:59,0350.983731.241479.9833333
18AL13LUSH1043871hHINC2013.10.10 15:29:19,1ArdiBilbili194231940562158:29:19,1371.767729.931509.3183333
19AL13LUSH1043739hHINC2013.10.10 15:28:02,1FerdinandHysko194142340565818:28:02,1370.154728.6508.035
20AL13PET1041099DA44F671hEZEZ2013.10.10 14:57:30,5ZymerAhmati195001141195217:57:30,5347.598727.942477.5083333
21AL13PET1041248cXHIK2013.10.10 14:55:52,0GojartTaho194659841185727:55:52,0345.708726.481475.8666667
22AL13PET1041179hMURR2013.10.10 14:56:44,0KleanthEksarko194755541191177:56:44,0346.334726.474476.7333333
23AL13PET1042347DA19EB5BhMURR2013.10.10 14:56:55,4KujtimBeqja194854041195907:56:55,4346.316726.146476.9233333
24AL13PET1042316DA19EDD9hMURR2013.10.10 14:56:58,1KujtimBeqja194854041195907:56:58,1346.316726.078476.9683333
25AL13PET1042345DA19EB3AcMURR2013.10.10 14:56:58,6KujtimBeqja194854041195907:56:58,6346.316726.065476.9766667
26AL13PET1042426hHINC2013.10.10 14:58:59,0RolandFagu194932841194127:58:59,0347.349725.18478.9833333
27AL13LUSH1043852hHINC2013.10.10 15:32:50,1ArdiBilbili194231940562158:32:50,1371.767724.926512.835
28AL13PET1046530DA1A0A25cMIZI2013.10.10 15:00:41,0PleuratHajdari194950041191808:00:41,0348.131724.243480.6833333
29AL13LUSH1043858hHINC2013.10.10 15:34:52,1ArdiBilbili194231940562158:34:52,1371.767722.063514.8683333
30AL13PET1041034DA44F6C5hHINC2013.10.10 15:04:13,0ZymerAhmati195001141195218:04:13,0347.598717.857484.2166667
31AL13PET1041053DA44F6FBhMKB2013.10.10 15:04:51,2ZymerAhmati195001141195218:04:51,2347.598716.915484.8533333
32AL13LUSH1044981cHINC2013.10.10 15:39:20,1ElvisMeçe194223140563508:39:20,1371.317714.986519.335
33AL13LUSH1041629hHINC2013.10.10 15:39:16,0ArtanBilbili194215540563348:39:16,0371.238714.928519.2666667
34AL13PET1042588DA1A0D14cHKB2013.10.10 15:07:24,9PleuratHajdari194950041191808:07:24,9348.131714.24487.415
35AL13LUSH143843hHINC2013.10.10 15:40:41,1ArdiBilbili194231940562158:40:41,1371.767713.997520.685
36AL13FIER1043038hHINC2013.10.10 15:55:23,1ErmaliXhulio193319940435388:55:23,1381.534712.635535.385
37AL13PET1042566DA1A0956hMURR2013.10.10 15:09:37,5PleuratHajdari194950041191808:09:37,5348.131711.016489.625
38AL13LUSH1046648hHINC2013.10.10 15:24:08,0AristirZaka193108940592438:24:08,0357.141708.426504.1333333
39AL13PET1044410cHINC2013.10.10 15:16:59,0LeonardShima195101841180078:16:59,0350.983706.228496.9833333
40AL13LUSH1043676cHINC2013.10.10 15:24:42,0IlirFusha193135041003758:24:42,0355.797704.967504.7
41AL13FIER1045703hHINC2013.10.10 16:02:47,1AlbanMustafai193415540435499:02:47,1382.298704.328542.785
42AL13FIER1043097hHINC2013.10.10 16:02:11,1ErmaliXhulio193319940435389:02:11,1381.534703.697542.185
43AL13LUSH1043538hHINC2013.10.10 15:28:08,0AristirZaka193108940592438:28:08,0357.141702.849508.1333333
44AL13PET1042154DA44F784hHINC2013.10.10 15:12:52,9ArjanShpati194913841202948:12:52,9346.009702.012492.8816667
45AL13LUSH1043506hHINC2013.10.10 15:28:52,0AristirZaka193108940592438:28:52,0357.141701.837508.8666667
46AL13PET2306DA1A0980cMURR2013.10.10 15:16:20,6PleuratHajdari194950041191808:16:20,6348.131701.392496.3433333
47AL13LUSH1043675cHINC2013.10.10 15:27:20,0IlirFusha193135041003758:27:20,0355.797701.308507.3333333
48AL13PET1041165hLARU2013.10.10 15:14:47,0KleanthEksarko194755541191178:14:47,0346.334699.972494.7833333
49AL13LUSH1043875cHINC2013.10.10 15:51:29,1ElvisMeçe194223140563508:51:29,1371.317698.641531.485
50AL13LUSH1043662cHINC2013.10.10 15:29:26,0IlirFusha193135041003758:29:26,0355.797698.417509.4333333
51AL13PET1041091DA44F69FcHINC2013.10.10 15:19:28,3ZymerAhmati195001141195218:19:28,3347.598695.932499.4716667
52AL13PET1042599DA1A0A79cMURR2013.10.10 15:21:10,7PleuratHajdari194950041191808:21:10,7348.131694.626501.1783333
53AL13PET1042587DA1A0BABhHINC2013.10.10 15:21:22,1PleuratHajdari194950041191808:21:22,1348.131694.362501.3683333
54AL13PET1042600DA1A0B13cMURR2013.10.10 15:21:24,4PleuratHajdari194950041191808:21:24,4348.131694.309501.4066667
55AL13PET1042583DA1A0B89hMZEZ2013.10.10 15:23:55,4PleuratHajdari194950041191808:23:55,4348.131690.842503.9233333
56AL13LUSH1041630hHINC2013.10.10 15:57:23,0ArtanBilbili194215540563348:57:23,0371.238690.826537.3833333
57AL13LUSH1043530cHINC2013.10.10 15:59:41,1ElvisMeçe194223140563508:59:41,1371.317688.026539.685
58AL13LUSH1043731hHINC2013.10.10 15:58:33,1FerdinandHysko194142340565818:58:33,1370.154687.315538.5516667
59AL13PET1042339DA19ED4AhMURR2013.10.10 15:24:05,9KujtimBeqja194854041195908:24:05,9346.316687.001504.0983333
60AL13PET1041167hMURR2013.10.10 15:24:09,0KleanthEksarko194755541191178:24:09,0346.334686.967504.15
61AL13PET1042414hMURR2013.10.10 15:27:59,1RolandFagu194932841194128:27:59,1347.349683.778507.985
62AL13PET1042128DA44E701hMURR2013.10.10 15:26:09,7ArjanShpati194913841202948:26:09,7346.009683.594506.1616667
63AL13LUSH1043690cHINC2013.10.10 15:41:07,0IlirFusha193135041003758:41:07,0355.797682.759521.1166667
64AL13PET1042562DA1A09EEcMURR2013.10.10 15:30:09,3PleuratHajdari194950041191808:30:09,3348.131682.403510.155
65AL13KAVA1044264hMURR2013.10.10 15:15:58,1LirimKarriqi193140241133488:15:58,1337.849681.191495.9683333
66AL13PET1042408DA44F685hHINC2013.10.10 15:33:44,3FerdinandXhabrahimi194940841174968:33:44,3349.855680.999513.7383333
67AL13PET1042409DA44F74CcMURR2013.10.10 15:34:05,8FerdinandXhabrahimi194940841174968:34:05,8349.855680.524514.0966667
68AL13PET1042153DA19EDA5cIZI2013.10.10 15:29:31,4KujtimBeqja194854041195908:29:31,4346.316679.686509.5233333
69AL13PET1042125DA44E1CAhHINC2013.10.10 15:31:45,3ArjanShpati194913841202948:31:45,3346.009676.122511.755
70AL13PET1042157DA44E713hHINC2013.10.10 15:31:46,6ArjanShpati194913841202948:31:46,6346.009676.094511.7766667
71AL13PET1044546hHKB2013.10.10 15:35:59,0GjergjiArno194825041192848:35:59,0346.476671.487515.9833333
72AL13PET1041070DA44F6B5cMKB2013.10.10 15:42:37,1ZymerAhmati195001141195218:42:37,1347.598665.11522.6183333
73AL13LUSH1043764cHINC2013.10.10 16:19:37,0JulianLika194202140560819:19:37,0371.624664.069559.6166667
74AL13PET1041083DA44F655cMKB2013.10.10 15:44:14,1ZymerAhmati195001141195218:44:14,1347.598663.058524.235
75AL13FIER1045707cHINC2013.10.10 16:42:29,1AlbanMustafai193415540435499:42:29,1382.298656.323582.485
76AL13FIER1041015hHINC2013.10.10 16:50:45,1AlbanMustafai193415540435499:50:45,1382.298647.139590.7516667
77AL13PET1233hMURR2013.10.10 16:00:52,0KleanthEksarko194755541191179:00:52,0346.334640.332540.8666667
78AL13PET1042592DA1A0AC5hMURR2013.10.10 16:24:25,0PleuratHajdari194950041191809:24:25,0348.131616.798564.4166667
79AL13PET1042436DA44F6D7cHINC2013.10.10 16:31:01,2FerdinandXhabrahimi194940841174969:31:01,2349.855612.685571.02
80AL13PET2308DA1A096FcHINC2013.10.10 16:53:46,7PleuratHajdari194950041191809:53:46,7348.131586.298593.7783333
81AL13PET1042343DA19EDA7cMURR2013.10.10 16:56:08,9KujtimBeqja194854041195909:56:08,9346.316580.923596.1483333
82AL13PET1042561DA1A0A37cMURR2013.10.10 17:13:59,3PleuratHajdari1949500411918010:13:59,3348.131567613.9883333
83AL13PET1042410DA44F6A8cMURR2013.10.10 17:32:05,5FerdinandXhabrahimi1949408411749610:32:05,5349.855553.488632.0916667
84AL13PET1042305DA19ECF4hMURR2013.10.10 17:29:04,3KujtimBeqja1948540411959010:29:04,3346.316550.519629.0716667
85AL13PET1042554DA1A0AE6hMURR2013.10.10 17:36:51,0PleuratHajdari1949500411918010:36:51,0348.131546.646636.85
86AL13PET1042505DA1A0BF3hHINC2013.10.10 17:42:42,5PleuratHajdari1949500411918010:42:42,5348.131541.663642.7083333
87AL13PET1042565DA1A0B83hMURR2013.10.10 18:31:15,4PleuratHajdari1949500411918011:31:15,4348.131503.621691.2566667