RENDITJA NACIONALE E PELLUMBAVE PER GAREN ORESAC(CRO) ZOGJTE E RINJ

Data e Lëshimit:   13.10.2016   Ora 07.30.00

Koordinatat: 42°  41′  56. 9″   N    18°  00′  46. 8″   E

Vendi i Leshimit Oresac

Pëllumbat e lëshuar    650 pëllumba

,,,,RENDITJA NACIONALE E PELLUMBAVE PER GAREN ORESAC(CRO) ZOGJTE E RINJ,,,,,,,,,,,,
,,,Vendi i Lëshimit,,,Oresac,,Pëllumba të lëshuar: 650,,,,Koordinatat,,"42° 41' 56. 9"" N",,
,,,Koha e Lëshimit,,,13.10.2016,,Ora 07.30.00,,,,,,"18° 00' 46. 8"" E",,
,,,,,,,,,,,,,,,,,
NR,SIM,VITI,KLUB,Nr.Unazes,Chip Nr,S,NGJYR,Koha Mberritjes,Emri,Mbiemri,Koordinatat,,Kohzgjatja,Distanca,Shpejtesi,minutat
1,AL,16,POG,1078914,,h,MKRB,"2016.10.13 11:40:26,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:10:26,0",297.557,1188.17,250.4333333
2,AL,16,POG,1078943,,h,LARU,"2016.10.13 11:41:17,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:11:17,0",297.557,1184.151,251.2833333
3,AL,16,POG,1077826,,h,MURR,"2016.10.13 11:40:06,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:10:06,0",296.143,1184.099,250.1
4,AL,16,POG,1077833,,h,HINC,"2016.10.13 11:40:07,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:10:07,0",296.143,1184.02,250.1166667
5,AL,15,POG,1069494,,h,HINC,"2016.10.13 11:40:25,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:10:25,0",296.143,1182.602,250.4166667
6,AL,16,POG,1078916,,c,IKUQ,"2016.10.13 11:41:38,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:11:38,0",297.557,1182.504,251.6333333
7,AL,16,POG,1077804,,h,MURR,"2016.10.13 11:40:27,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:10:27,0",296.143,1182.444,250.45
8,AL,16,POG,1077810,,h,MURR,"2016.10.13 11:40:28,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:10:28,0",296.143,1182.366,250.4666667
9,AL,16,POG,1077824,,h,MURR,"2016.10.13 11:40:30,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:10:30,0",296.143,1182.208,250.5
10,AL,16,POG,1077825,,h,MURR,"2016.10.13 11:40:33,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:10:33,0",296.143,1181.972,250.55
11,AL,16,POG,1071045,,h,HINC,"2016.10.13 11:42:20,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"4:12:20,0",297.05,1177.213,252.3333333
12,AL,16,POG,1071047,,h,HINC,"2016.10.13 11:42:49,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"4:12:49,0",297.05,1174.963,252.8166667
13,AL,16,POG,1077859,,h,MURR,"2016.10.13 11:45:19,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:15:19,0",296.143,1159.905,255.3166667
14,AL,16,PET,1072047,DA7A93A7,c,CHEQ,"2016.10.13 10:22:01,3",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"2:52:01,3",199.313,1158.652,172.0216667
15,AL,16,PET,1078819,DA7FD3CD,h,MURR,"2016.10.13 10:32:54,6",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:02:54,6",211.8,1157.947,182.91
16,AL,16,PET,1073064,DA82F82F,c,CHEQ,"2016.10.13 10:22:16,6",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"2:52:16,6",199.313,1156.937,172.2766667
17,AL,16,PET,1072046,DA7FB60C,c,CHEQ,"2016.10.13 10:22:17,6",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"2:52:17,6",199.313,1156.825,172.2933333
18,AL,16,PET,1072329,DA64FE95,c,HINC,"2016.10.13 10:34:05,0",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:04:05,0",212.834,1156.184,184.0833333
19,AL,16,PET,1072028,DA7A964F,c,CHEQ,"2016.10.13 10:22:24,6",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"2:52:24,6",199.313,1156.043,172.41
20,AL,16,PET,1072039,DA83403D,c,CHEQ,"2016.10.13 10:22:43,7",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"2:52:43,7",199.313,1153.912,172.7283333
21,AL,16,POG,1078944,,c,HKRB,"2016.10.13 11:48:03,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:18:03,0",297.557,1153.1,258.05
22,AL,16,POG,1078948,,c,MURR,"2016.10.13 11:48:41,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:18:41,0",297.557,1150.277,258.6833333
23,AL,16,PET,1071130,DA54A8E9,c,HKRB,"2016.10.13 10:33:44,2",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:03:44,2",211.161,1149.261,183.7366667
24,AL,15,POG,1069445,,c,MURR,"2016.10.13 11:47:41,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:17:41,0",296.143,1149.252,257.6833333
25,AL,16,PET,1072228,DA64FE79,h,MURR,"2016.10.13 10:36:03,7",Luan,Dingu,1949492,4119545,"3:06:03,7",213.825,1149.216,186.0616667
26,AL,16,POG,1077807,,h,HINC,"2016.10.13 11:47:43,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:17:43,0",296.143,1149.104,257.7166667
27,AL,15,POG,1069499,,h,MURR,"2016.10.13 11:47:45,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:17:45,0",296.143,1148.955,257.75
28,AL,16,POG,1077844,,h,VARA,"2016.10.13 11:47:49,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:17:49,0",296.143,1148.658,257.8166667
29,AL,16,POG,1071044,,h,MURR,"2016.10.13 11:49:13,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"4:19:13,0",297.05,1145.953,259.2166667
30,AL,15,POG,1069473,,h,MURR,"2016.10.13 11:50:29,0",Roland,Vangjeli,2039502,4053483,"4:20:29,0",297.661,1142.727,260.4833333
31,AL,16,POG,1078973,,h,MURR,"2016.10.13 11:51:23,0",Roland,Vangjeli,2039502,4053483,"4:21:23,0",297.661,1138.793,261.3833333
32,AL,16,POG,1078941,,h,LARU,"2016.10.13 11:51:39,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:21:39,0",297.557,1137.235,261.65
33,AL,16,PET,1072498,DA93B672,h,HINC,"2016.10.13 10:41:28,2",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:11:28,2",216.472,1130.579,191.47
34,AL,16,MAL,1078518,,c,HINC,"2016.10.13 12:08:42,0",Erjon,Krekasi,2041574,4042339,"4:38:42,0",314.338,1127.873,278.7
35,AL,16,POG,1078960,,h,MURR,"2016.10.13 11:53:31,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"4:23:31,0",297.05,1127.254,263.5166667
36,AL,16,POG,1078992,,h,MURR,"2016.10.13 11:55:37,0",Roland,Vangjeli,2039502,4053483,"4:25:37,0",297.661,1120.643,265.6166667
37,AL,16,PET,1072348,DA65017C,c,MURR,"2016.10.13 10:40:16,2",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:10:16,2",212.834,1118.591,190.27
38,AL,15,POG,1069447,,c,MURR,"2016.10.13 11:54:51,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:24:51,0",296.143,1118.154,264.85
39,AL,16,POG,1077803,,h,MURR,"2016.10.13 11:54:55,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:24:55,0",296.143,1117.873,264.9166667
40,AL,15,POG,1069444,,h,HASH,"2016.10.13 11:54:57,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:24:57,0",296.143,1117.732,264.95
41,AL,15,POG,1068553,,c,IKUQ,"2016.10.13 11:56:14,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:26:14,0",297.557,1117.657,266.2333333
42,AL,16,POG,1078942,,h,MURR,"2016.10.13 11:56:18,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:26:18,0",297.557,1117.377,266.3
43,AL,16,POG,1078921,,c,HINC,"2016.10.13 11:56:28,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:26:28,0",297.557,1116.678,266.4666667
44,AL,16,POG,1072451,,h,MURR,"2016.10.13 11:56:31,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:26:31,0",297.557,1116.468,266.5166667
45,AL,16,POG,1078995,,h,MURR,"2016.10.13 11:56:39,0",Roland,Vangjeli,2039502,4053483,"4:26:39,0",297.661,1116.3,266.65
46,AL,16,POG,1078953,,c,MURR,"2016.10.13 11:57:24,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"4:27:24,0",297.05,1110.883,267.4
47,AL,16,POG,1077801,,h,HINC,"2016.10.13 11:56:51,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:26:51,0",296.143,1109.774,266.85
48,AL,16,POG,1071049,,c,MURR,"2016.10.13 11:57:43,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"4:27:43,0",297.05,1109.569,267.7166667
49,AL,16,POG,1078906,,c,HINC,"2016.10.13 11:58:15,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:28:15,0",297.557,1109.254,268.25
50,AL,16,POG,1071050,,h,MURR,"2016.10.13 11:57:58,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"4:27:58,0",297.05,1108.534,267.9666667
51,AL,16,POG,1078945,,h,HKRB,"2016.10.13 11:58:39,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:28:39,0",297.557,1107.603,268.65
52,AL,15,POG,1069492,,c,HINC,"2016.10.13 11:57:25,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:27:25,0",296.143,1107.422,267.4166667
53,AL,16,POG,1077814,,h,MURR,"2016.10.13 11:57:34,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:27:34,0",296.143,1106.801,267.5666667
54,AL,16,POG,1078915,,h,LARU,"2016.10.13 11:58:56,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:28:56,0",297.557,1106.436,268.9333333
55,AL,15,POG,1069451,,c,HKRB,"2016.10.13 11:59:00,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:29:00,0",297.557,1106.162,269
56,AL,16,POG,1077858,,h,MURR,"2016.10.13 11:58:38,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:28:38,0",296.143,1102.407,268.6333333
57,AL,16,PET,1072724,DA64FF81,h,KUQE,"2016.10.13 10:44:47,8",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:14:47,8",214.096,1099.076,194.7966667
58,AL,16,MAL,1078511,,c,HINC,"2016.10.13 12:16:01,0",Erjon,Krekasi,2041574,4042339,"4:46:01,0",314.338,1099.021,286.0166667
59,AL,16,MAMU,1074623,,c,MURR,"2016.10.13 10:20:53,0",Gazmend,Lleshi,1942085,4134213,"2:50:53,0",187.516,1097.334,170.8833333
60,AL,16,MAMU,1074605,,h,MURR,"2016.10.13 10:21:01,0",Gazmend,Lleshi,1942085,4134213,"2:51:01,0",187.516,1096.479,171.0166667
61,AL,16,PET,1072390,DA64FF74,h,MURR,"2016.10.13 10:44:43,3",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:14:43,3",212.834,1093.018,194.7216667
62,AL,16,PET,1072351,DA65019C,c,MBAB,"2016.10.13 10:44:43,9",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:14:43,9",212.834,1092.962,194.7316667
63,SRB,16,PET,700017,DA7A610A,h,HINC,"2016.10.13 10:44:45,0",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:14:45,0",212.834,1092.859,194.75
64,AL,16,PET,1078838,DA7FD9A8,c,IKUQ,"2016.10.13 10:43:55,8",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:13:55,8",211.8,1092.147,193.93
65,AL,16,POG,1078793,,h,MURR,"2016.10.13 12:01:57,0",Klement,Vesho,2039141,4054101,"4:31:57,0",296.585,1090.587,271.95
66,AL,16,PET,1072480,DA93B688,c,HINC,"2016.10.13 10:48:35,5",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:18:35,5",216.472,1090.036,198.5916667
67,AL,16,PET,1071123,DA54A95E,c,HINC,"2016.10.13 10:43:58,0",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:13:58,0",211.161,1088.648,193.9666667
68,AL,16,PET,1071166,DA3DFE7A,c,HKRB,"2016.10.13 10:44:01,7",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:14:01,7",211.161,1088.302,194.0283333
69,AL,16,PET,1072221,DA650007,h,HINC,"2016.10.13 10:46:38,1",Luan,Dingu,1949492,4119545,"3:16:38,1",213.825,1087.421,196.635
70,AL,16,PET,1072217,DA7FD963,c,HINC,"2016.10.13 10:46:40,6",Luan,Dingu,1949492,4119545,"3:16:40,6",213.825,1087.191,196.6766667
71,ES,16,PET,565678,DA833E84,h,KUQE,"2016.10.13 10:33:20,2",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:03:20,2",199.313,1087.144,183.3366667
72,AL,16,PET,1072319,DA65018F,h,MURR,"2016.10.13 10:45:48,9",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:15:48,9",212.834,1086.915,195.815
73,AL,16,PET,1072365,DA64FEB4,c,IKUQ,"2016.10.13 10:45:54,3",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:15:54,3",212.834,1086.416,195.905
74,AL,16,PET,1072474,DA93B31B,h,HINC,"2016.10.13 10:49:21,8",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:19:21,8",216.472,1085.817,199.3633333
75,AL,16,POG,1078799,,h,MURR,"2016.10.13 12:03:09,0",Klement,Vesho,2039141,4054101,"4:33:09,0",296.585,1085.795,273.15
76,AL,16,PET,1072345,DA64FEF7,c,MURR,"2016.10.13 10:46:02,0",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:16:02,0",212.834,1085.704,196.0333333
77,AL,16,PET,1072487,DA93B685,c,MURR,"2016.10.13 10:49:25,1",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:19:25,1",216.472,1085.517,199.4183333
78,AL,16,PET,1072717,DA64FF68,c,MURR,"2016.10.13 10:47:20,0",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:17:20,0",214.096,1084.947,197.3333333
79,AL,15,POG,1065414,,h,MURR,"2016.10.13 12:04:01,0",Klement,Vesho,2039141,4054101,"4:34:01,0",296.585,1082.361,274.0166667
80,AL,16,PET,1074509,DA7FD47B,h,HINC,"2016.10.13 10:46:09,2",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:16:09,2",211.8,1079.768,196.1533333
81,AL,16,PET,1078801,DA7FDA32,h,HKRB,"2016.10.13 10:46:09,6",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:16:09,6",211.8,1079.732,196.16
82,AL,16,PET,1073066,,h,HINC,"2016.10.13 10:48:03,0",Rodi &,Goni,1948215,4118507,"3:18:03,0",213.835,1079.702,198.05
83,AL,16,LUSH,1071376,,h,HINC,"2016.10.13 11:12:55,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"3:42:55,0",240.66,1079.596,222.9166667
84,AL,16,LUSH,1070025,,h,KUQE,"2016.10.13 11:12:36,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:42:36,0",240.097,1078.604,222.6
85,AL,16,PET,1072364,DA64FE69,c,IKUQ,"2016.10.13 10:47:20,2",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:17:20,2",212.834,1078.534,197.3366667
86,AL,16,PET,1072326,DA64FF98,h,LUSP,"2016.10.13 10:47:23,2",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:17:23,2",212.834,1078.261,197.3866667
87,AL,16,MAMU,1074627,,c,MURR,"2016.10.13 10:23:57,0",Gazmend,Lleshi,1942085,4134213,"2:53:57,0",187.516,1077.989,173.95
88,AL,16,PET,1072707,DA650171,c,MURR,"2016.10.13 10:48:37,4",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:18:37,4",214.096,1077.901,198.6233333
89,AL,16,PET,1072322,DA65017B,c,HINC,"2016.10.13 10:47:27,7",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:17:27,7",212.834,1077.851,197.4616667
90,AL,16,PET,1072230,DA7FD377,c,HINC,"2016.10.13 10:48:27,5",Luan,Dingu,1949492,4119545,"3:18:27,5",213.825,1077.43,198.4583333
91,AL,16,PET,1072233,DA7FD952,c,HINC,"2016.10.13 10:48:28,4",Luan,Dingu,1949492,4119545,"3:18:28,4",213.825,1077.349,198.4733333
92,AL,16,POG,O5541,,h,MURR,"2016.10.13 12:05:45,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"4:35:45,0",297.05,1077.245,275.75
93,AL,16,PET,1078809,DA7FD484,c,HASH,"2016.10.13 10:46:52,1",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:16:52,1",211.8,1075.847,196.8683333
94,AL,16,PET,1072870,,h,MURR,"2016.10.13 10:34:28,0",Ardit,Tare,1942160,4125582,"3:04:28,0",198.439,1075.747,184.4666667
95,AL,16,POG,1078946,,h,HINC,"2016.10.13 12:06:56,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:36:56,0",297.557,1074.473,276.9333333
96,AL,16,LUSH,1070037,,c,VARA,"2016.10.13 11:13:28,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:43:28,0",240.097,1074.421,223.4666667
97,AL,16,PET,1071114,DA82FA10,h,BLUE,"2016.10.13 10:35:42,7",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:05:42,7",199.313,1073.241,185.7116667
98,AL,16,PET,1073057,,h,HINC,"2016.10.13 10:49:39,0",Rodi &,Goni,1948215,4118507,"3:19:39,0",213.835,1071.049,199.65
99,AL,16,PET,1072415,DA82FD37,h,HKRB,"2016.10.13 10:50:13,0",Roland,Fagu,1949357,4119402,"3:20:13,0",213.923,1068.458,200.2166667
100,AL,16,PET,1071119,DA54A987,h,HINC,"2016.10.13 10:47:39,6",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:17:39,6",211.161,1068.306,197.66
101,AL,16,PET,1071115,DA54A922,c,HINC,"2016.10.13 10:47:43,8",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:17:43,8",211.161,1067.928,197.73
102,AL,16,POG,1077811,,h,MURR,"2016.10.13 12:07:57,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:37:57,0",296.143,1065.455,277.95
103,MNE,16,PET,O952,DA7A6365,h,HINC,"2016.10.13 10:50:06,1",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"3:20:06,1",212.834,1063.631,200.1016667
104,AL,16,PET,1072309,DA64FF5E,h,VARA,"2016.10.13 10:50:06,8",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:20:06,8",212.834,1063.569,200.1133333
105,AL,16,LUSH,1070029,,c,MURR,"2016.10.13 11:16:16,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:46:16,0",240.097,1061.125,226.2666667
106,AL,16,POG,1078789,,h,MURR,"2016.10.13 12:09:32,0",Klement,Vesho,2039141,4054101,"4:39:32,0",296.585,1061.001,279.5333333
107,AL,16,LUSH,1071379,,h,HINC,"2016.10.13 11:17:04,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"3:47:04,0",240.66,1059.865,227.0666667
108,AL,16,PET,1071104,DA54A96A,h,MURR,"2016.10.13 10:49:22,3",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:19:22,3",211.161,1059.135,199.3716667
109,AL,16,PET,1071117,DA54A92E,c,IZI,"2016.10.13 10:49:31,1",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:19:31,1",211.161,1058.356,199.5183333
110,AL,16,PET,1072497,DA93B629,h,MURR,"2016.10.13 10:54:39,2",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:24:39,2",216.472,1057.75,204.6533333
111,AL,16,PET,1072465,DA93B56A,h,HINC,"2016.10.13 10:54:46,5",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:24:46,5",216.472,1057.121,204.775
112,AL,16,PET,1072472,DA93B565,c,HINC,"2016.10.13 10:54:56,3",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:24:56,3",216.472,1056.279,204.9383333
113,AL,15,PET,1069013,DA64FB20,h,HINC,"2016.10.13 10:54:58,1",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:24:58,1",216.472,1056.124,204.9683333
114,AL,16,PET,1072483,DA93B6BC,c,MURR,"2016.10.13 10:54:58,7",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:24:58,7",216.472,1056.073,204.9783333
115,AL,16,DIVJ,O3152,,h,MURR,"2016.10.13 11:05:18,0",Pali,Zaka,1931152,4059379,"3:35:18,0",227.052,1054.585,215.3
116,AL,16,POG,1077809,,h,MURR,"2016.10.13 12:11:17,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:41:17,0",296.143,1052.829,281.2833333
117,AL,16,DIVJ,O3238,,h,MURR,"2016.10.13 11:06:12,0",Pali,Zaka,1931152,4059379,"3:36:12,0",227.052,1050.195,216.2
118,AL,16,PET,1072706,DA64FEAB,c,IZI,"2016.10.13 10:54:00,0",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:24:00,0",214.096,1049.491,204
119,AL,16,POG,1078922,,h,HINC,"2016.10.13 12:13:46,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:43:46,0",297.557,1048.599,283.7666667
120,AL,16,LUSH,1070208,,c,MURR,"2016.10.13 11:18:44,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"3:48:44,0",239.372,1046.511,228.7333333
121,AL,16,LUSH,1070203,,h,HINC,"2016.10.13 11:18:44,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"3:48:44,0",239.372,1046.511,228.7333333
122,AL,16,LUSH,1070206,,h,HINC,"2016.10.13 11:18:44,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"3:48:44,0",239.372,1046.511,228.7333333
123,AL,16,PET,1072360,DA64FF88,c,MURR,"2016.10.13 10:53:26,7",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:23:26,7",212.834,1046.151,203.445
124,AL,16,PET,1072337,DA64FFAA,c,MURR,"2016.10.13 10:53:27,3",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:23:27,3",212.834,1046.1,203.455
125,AL,16,POG,1077854,,h,MUT,"2016.10.13 12:13:09,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"4:43:09,0",296.143,1045.888,283.15
126,AL,16,DIVJ,O3216,,h,MURR,"2016.10.13 11:07:20,0",Pali,Zaka,1931152,4059379,"3:37:20,0",227.052,1044.718,217.3333333
127,AL,16,MAMU,1074816,,c,MURR,"2016.10.13 10:28:29,0",Urim ,Kurteshi,1941229,4134501,"2:58:29,0",186.137,1042.884,178.4833333
128,AL,16,PET,1072408,DA82FC21,c,HINC,"2016.10.13 10:41:25,4",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:11:25,4",199.313,1041.217,191.4233333
129,AL,16,MAMU,1074808,,h,MKRB,"2016.10.13 10:28:54,0",Urim ,Kurteshi,1941229,4134501,"2:58:54,0",186.137,1040.455,178.9
130,AL,16,PET,1071001,DA7A977E,c,BLUE,"2016.10.13 10:41:41,1",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:11:41,1",199.313,1039.796,191.685
131,AL,16,LUSH,1070048,,h,MURR,"2016.10.13 11:20:56,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:50:56,0",240.097,1039.682,230.9333333
132,AL,16,PET,1079720,,h,ZEZE,"2016.10.13 10:54:56,0",Faik,Qefalia,1949509,4120307,"3:24:56,0",213.052,1039.617,204.9333333
133,AL,16,MAMU,1074608,,c,MURR,"2016.10.13 10:30:24,0",Gazmend,Lleshi,1942085,4134213,"3:00:24,0",187.516,1039.447,180.4
134,AL,16,MAMU,1074603,,h,MURR,"2016.10.13 10:30:29,0",Gazmend,Lleshi,1942085,4134213,"3:00:29,0",187.516,1038.967,180.4833333
135,AL,16,PET,1070986,DA8340D6,c,CHEQ,"2016.10.13 10:41:59,6",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:11:59,6",199.313,1038.126,191.9933333
136,AL,16,PET,1072219,DA7FD466,c,MURR,"2016.10.13 10:56:08,7",Luan,Dingu,1949492,4119545,"3:26:08,7",213.825,1037.256,206.145
137,AL,16,PET,1071112,DA7A7878,c,HINC,"2016.10.13 10:53:43,3",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:23:43,3",211.161,1036.519,203.7216667
138,AL,16,PET,1071116,DA7A7F5E,h,HKRB,"2016.10.13 10:53:51,0",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:23:51,0",211.161,1035.867,203.85
139,AL,16,LUSH,1070064,,h,ZEZE,"2016.10.13 11:22:48,0",Julian,Lika,1942020,4056070,"3:52:48,0",240.906,1034.821,232.8
140,AL,16,MAMU,1074871,,h,HINC,"2016.10.13 10:30:48,0",Alfred,Kola,1941385,4134417,"3:00:48,0",186.579,1031.964,180.8
141,AL,16,LUSH,1070031,,h,MURR,"2016.10.13 11:22:44,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:52:44,0",240.097,1031.641,232.7333333
142,AL,15,POG,1069460,,h,MURR,"2016.10.13 12:18:27,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:48:27,0",297.557,1031.574,288.45
143,AL,16,LUSH,1070205,,c,IZI,"2016.10.13 11:22:29,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"3:52:29,0",239.372,1029.631,232.4833333
144,AL,16,LUSH,1065069,,h,MURR,"2016.10.13 11:22:44,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"3:52:44,0",239.372,1028.525,232.7333333
145,AL,16,LUSH,1071389,,c,HASH,"2016.10.13 11:24:08,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"3:54:08,0",240.66,1027.876,234.1333333
146,AL,16,PET,1072381,DA64FF79,h,MKRB,"2016.10.13 10:57:09,3",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:27:09,3",212.834,1027.416,207.155
147,AL,16,PET,1078811,DA7FD972,h,HINC,"2016.10.13 10:56:12,4",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:26:12,4",211.8,1027.126,206.2066667
148,MNE,16,PET,O962,DA64FEC3,c,HINC,"2016.10.13 10:57:19,2",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"3:27:19,2",212.834,1026.598,207.32
149,AL,16,PET,1072489,DA82F959,h,KUQE,"2016.10.13 10:58:29,3",Roland,Fagu,1949357,4119402,"3:28:29,3",213.923,1026.068,208.4883333
150,AL,16,MAMU,1074811,,h,MURR,"2016.10.13 10:31:47,0",Urim ,Kurteshi,1941229,4134501,"3:01:47,0",186.137,1023.952,181.7833333
151,AL,16,PET,1071145,DA7A7A47,h,HKRB,"2016.10.13 10:56:14,4",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:26:14,4",211.161,1023.863,206.24
152,AL,16,PET,1072492,DA93B22E,h,HINC,"2016.10.13 11:01:33,0",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:31:33,0",216.472,1023.267,211.55
153,AL,16,PET,5502,DA82F95D,c,CHEQ,"2016.10.13 10:44:57,4",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:14:57,4",199.313,1022.347,194.9566667
154,AL,16,PET,1072389,DA64FF1A,c,MURR,"2016.10.13 10:58:29,6",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:28:29,6",212.834,1020.82,208.4933333
155,AL,16,PET,1072423,DA82FA61,h,MURR,"2016.10.13 10:59:36,3",Roland,Fagu,1949357,4119402,"3:29:36,3",213.923,1020.601,209.605
156,AL,16,PET,1072376,DA64FF4D,h,MURR,"2016.10.13 10:58:44,1",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:28:44,1",212.834,1019.639,208.735
157,AL,16,PET,100,DA82F8B8,c,BLUE,"2016.10.13 10:45:43,9",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:15:43,9",199.313,1018.299,195.7316667
158,AL,16,DIVJ,3233,,h,MURR,"2016.10.13 11:13:13,0",Pali,Zaka,1931152,4059379,"3:43:13,0",227.052,1017.182,223.2166667
159,AL,16,PET,1072161,DA7FD9A9,h,HINC,"2016.10.13 10:58:59,4",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:28:59,4",212.479,1016.696,208.99
160,AL,16,PET,1072112,DA19EB11,c,MURR,"2016.10.13 10:59:02,0",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:29:02,0",212.479,1016.485,209.0333333
161,AL,16,PET,1071118,DA54A95B,h,HINC,"2016.10.13 10:58:18,2",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:28:18,2",211.161,1013.721,208.3033333
162,AL,16,LUSH,1070051,,h,MURR,"2016.10.13 11:27:05,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:57:05,0",240.097,1012.713,237.0833333
163,AL,16,PET,1071144,DA54A8E8,c,HINC,"2016.10.13 10:58:33,6",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:28:33,6",211.161,1012.473,208.56
164,AL,16,LUSH,1070070,,c,MKRB,"2016.10.13 11:28:10,0",Julian,Lika,1942020,4056070,"3:58:10,0",240.906,1011.503,238.1666667
165,AL,16,LUSH,1070040,,c,HINC,"2016.10.13 11:27:31,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:57:31,0",240.097,1010.865,237.5166667
166,AL,16,LUSH,1070038,,c,HINC,"2016.10.13 11:27:33,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:57:33,0",240.097,1010.723,237.55
167,AL,16,LUSH,1070008,,c,HINC,"2016.10.13 11:27:35,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:57:35,0",240.097,1010.581,237.5833333
168,AL,16,LUSH,1070052,,h,LARU,"2016.10.13 11:27:35,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:57:35,0",240.097,1010.581,237.5833333
169,AL,16,LUSH,1070033,,c,MURR,"2016.10.13 11:27:49,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:57:49,0",240.097,1009.59,237.8166667
170,AL,16,LUSH,1070026,,h,KUQE,"2016.10.13 11:27:52,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:57:52,0",240.097,1009.378,237.8666667
171,AL,16,PET,1078884,DA7FD451,c,IKUQ,"2016.10.13 10:59:52,9",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:29:52,9",211.8,1009.141,209.8816667
172,AL,16,LUSH,1070034,,c,HINC,"2016.10.13 11:27:56,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"3:57:56,0",240.097,1009.095,237.9333333
173,AL,16,SHIJ,1079623,,h,HINC,"2016.10.13 10:45:37,0",Astrit,Cyrbia,1933070,4120332,"3:15:37,0",197.352,1008.873,195.6166667
174,AL,16,PET,1072240,DA64FF9E,h,MURR,"2016.10.13 11:02:01,2",Luan,Dingu,1949492,4119545,"3:32:01,2",213.825,1008.514,212.02
175,AL,15,POG,1065403,,h,MURR,"2016.10.13 12:24:05,0",Klement,Vesho,2039141,4054101,"4:54:05,0",296.585,1008.507,294.0833333
176,AL,16,PET,1072422,DA7A9313,h,MURR,"2016.10.13 11:02:28,3",Roland,Fagu,1949357,4119402,"3:32:28,3",213.923,1006.831,212.4716667
177,AL,16,MAMU,1074521,,h,LARU,"2016.10.13 10:34:51,0",Sokol,Bega,1940485,4134269,"3:04:51,0",186.035,1006.412,184.85
178,AL,16,MAMU,1072418,,h,HINC,"2016.10.13 10:36:02,0",Alfred,Kola,1941385,4134417,"3:06:02,0",186.579,1002.933,186.0333333
179,AL,16,PET,1072384,DA64FF32,c,LARU,"2016.10.13 11:02:21,5",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:32:21,5",212.834,1002.241,212.3583333
180,AL,16,PET,1078816,DA7FD95F,c,MURR,"2016.10.13 11:01:21,7",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:31:21,7",211.8,1002.075,211.3616667
181,MNE,16,PET,O977,DA64FEEF,h,MURR,"2016.10.13 11:02:35,1",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"3:32:35,1",212.834,1001.173,212.585
182,SRB,16,PET,700002,DA7A6226,c,HINC,"2016.10.13 11:02:39,7",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:32:39,7",212.834,1000.812,212.6616667
183,GR,16,PET,O935108,DA7FD4A2,h,MKRB,"2016.10.13 11:01:56,2",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:31:56,2",211.8,999.356,211.9366667
184,AL,16,PET,1072425,DA7A95E4,h,MKRB,"2016.10.13 11:04:09,0",Roland,Fagu,1949357,4119402,"3:34:09,0",213.923,998.941,214.15
185,AL,16,PET,1072485,DA93B6AD,c,HINC,"2016.10.13 11:06:44,9",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:36:44,9",216.472,998.725,216.7483333
186,AL,16,PET,1073602,DA82FC4E,c,CHEQ,"2016.10.13 10:49:38,0",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:19:38,0",199.313,998.397,199.6333333
187,AL,16,PET,1070841,DA7FB5C3,c,BLUE,"2016.10.13 10:49:42,3",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:19:42,3",199.313,998.039,199.705
188,AL,16,PET,1071132,,h,MURR,"2016.10.13 11:05:00,0",Agim,Hoxha,1949585,4119410,"3:35:00,0",214.274,996.624,215
189,AL,16,MAL,1078512,,c,HINC,"2016.10.13 12:45:40,0",Erjon,Krekasi,2041574,4042339,"5:15:40,0",314.338,995.792,315.6666667
190,AL,16,POG,1072452,,c,MURR,"2016.10.13 12:29:34,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"4:59:34,0",297.557,993.293,299.5666667
191,AL,15,PET,1062780,,h,HINC,"2016.10.13 11:05:52,0",Agim,Hoxha,1949585,4119410,"3:35:52,0",214.274,992.622,215.8666667
192,AL,16,FIER,O105,,h,MURR,"2016.10.13 11:44:04,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"4:14:04,0",252.18,992.575,254.0666667
193,AL,16,PET,1072135,DA7FD41D,c,MURR,"2016.10.13 11:04:14,4",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:34:14,4",212.479,991.781,214.24
194,AL,16,PET,1072138,DA7FD3F9,h,MURR,"2016.10.13 11:04:18,5",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:34:18,5",212.479,991.465,214.3083333
195,AL,16,PET,1072115,DA7AE324,c,MURR,"2016.10.13 11:04:27,0",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:34:27,0",212.479,990.81,214.45
196,AL,16,PET,1072362,DA64FFE2,h,MURR,"2016.10.13 11:05:03,0",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:35:03,0",212.834,989.697,215.05
197,AL,16,PET,1072410,DA7A94C7,h,MURR,"2016.10.13 11:06:27,8",Roland,Fagu,1949357,4119402,"3:36:27,8",213.923,988.265,216.4633333
198,AL,16,PET,1078897,DA7FD409,h,HINC,"2016.10.13 11:04:27,0",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:34:27,0",211.8,987.643,214.45
199,AL,16,PET,1072750,DA650170,h,MURR,"2016.10.13 11:06:49,8",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:36:49,8",214.096,987.392,216.83
200,AL,16,PET,1072343,DA64FF67,c,MURR,"2016.10.13 11:05:35,3",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:35:35,3",212.834,987.225,215.5883333
201,AL,15,LUSH,1065068,,h,MURR,"2016.10.13 11:32:45,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"4:02:45,0",239.372,986.085,242.75
202,AL,15,LUSH,1065063,,h,MURR,"2016.10.13 11:32:48,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"4:02:48,0",239.372,985.882,242.8
203,AL,16,PET,1076609,DA7A998E,c,CHEQ,"2016.10.13 10:52:12,3",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:22:12,3",199.313,985.699,202.205
204,AL,16,PET,1072130,DA7FD431,c,MURR,"2016.10.13 11:05:40,5",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:35:40,5",212.479,985.182,215.675
205,AL,16,PET,1072216,DA7FD4A8,c,MURR,"2016.10.13 11:07:03,0",Luan,Dingu,1949492,4119545,"3:37:03,0",213.825,985.142,217.05
206,AL,16,PET,O5515,DA7FB5C5,h,CHEQ,"2016.10.13 10:52:20,0",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:22:20,0",199.313,985.074,202.3333333
207,AL,16,LUSH,1070214,,c,HINC,"2016.10.13 11:33:13,0",Jurgen,Puka,1941431,4056577,"4:03:13,0",239.372,984.193,243.2166667
208,AL,16,PET,1072142,DA7FD46F,h,MURR,"2016.10.13 11:05:55,8",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:35:55,8",212.479,984.019,215.93
209,AL,16,PET,1072470,DA93B19A,h,HINC,"2016.10.13 11:10:07,9",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:40:07,9",216.472,983.375,220.1316667
210,AL,16,PET,1072500,DA93B513,h,MURR,"2016.10.13 11:10:10,5",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:40:10,5",216.472,983.182,220.175
211,AL,16,FIER,O202,,h,MURR,"2016.10.13 11:46:52,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"4:16:52,0",252.18,981.755,256.8666667
212,AL,16,PET,1072748,DA64FEEA,h,MURR,"2016.10.13 11:08:23,7",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:38:23,7",214.096,980.317,218.395
213,AL,16,PET,1072349,DA64FEC7,h,MURR,"2016.10.13 11:07:13,2",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:37:13,2",212.834,979.81,217.22
214,AL,16,PET,1071146,DA7A80B2,h,HINC,"2016.10.13 11:05:38,5",Lulzim,Gjoka,1947525,4120296,"3:35:38,5",211.161,979.224,215.6416667
215,AL,16,LUSH,1070036,,c,HASH,"2016.10.13 11:36:16,0",Ferdinand,Hysko,1942366,4056576,"4:06:16,0",240.097,974.948,246.2666667
216,AL,16,PET,1072463,DA93B2BC,h,HINC,"2016.10.13 11:12:35,5",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:42:35,5",216.472,972.507,222.5916667
217,AL,16,PET,1078882,DA7FD435,h,KUQE,"2016.10.13 11:07:47,8",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:37:47,8",211.8,972.467,217.7966667
218,AL,16,PET,1072723,DA64FFC6,h,MURR,"2016.10.13 11:10:12,9",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:40:12,9",214.096,972.215,220.215
219,AL,16,PET,1072018,DA7FB5D2,h,GRIZ,"2016.10.13 10:55:08,7",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:25:08,7",199.313,971.573,205.145
220,AL,16,LUSH,1071362,,h,HINC,"2016.10.13 11:37:52,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"4:07:52,0",240.66,970.925,247.8666667
221,AL,16,LUSH,1071378,,c,MURR,"2016.10.13 11:38:24,0",Berti &,Endri,1942246,4056288,"4:08:24,0",240.66,968.841,248.4
222,AL,16,FIER,2526,,h,MURR,"2016.10.13 11:51:47,0",Arqile,Pjetri,1933304,4043551,"4:21:47,0",253.519,968.431,261.7833333
223,AL,16,FIER,1535,,h,MURR,"2016.10.13 11:52:17,0",Arqile,Pjetri,1933304,4043551,"4:22:17,0",253.519,966.585,262.2833333
224,AL,16,PET,1072413,DA7FD96C,c,HINC,"2016.10.13 11:09:59,7",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:39:59,7",212.479,965.837,219.995
225,AL,16,PET,1072169,DA7FD4A3,h,MKRB,"2016.10.13 11:10:33,3",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:40:33,3",212.479,963.384,220.555
226,AL,16,PET,1072147,DA7FD3AF,h,MURR,"2016.10.13 11:11:41,8",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:41:41,8",212.479,958.423,221.6966667
227,IT,16,PET,12777,DA82FEB3,c,BLUE,"2016.10.13 10:58:21,8",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:28:21,8",199.313,956.566,208.3633333
228,IT,16,PET,12604,DA8340FA,c,GRIZ,"2016.10.13 10:58:24,9",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:28:24,9",199.313,956.329,208.415
229,AL,16,PET,1072049,DA833C11,c,CHEQ,"2016.10.13 10:58:26,6",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:28:26,6",199.313,956.199,208.4433333
230,AL,15,POG,1065416,,h,MURR,"2016.10.13 12:40:29,0",Klement,Vesho,2039141,4054101,"5:10:29,0",296.585,955.237,310.4833333
231,AL,16,MAMU,1074520,,c,XHIK,"2016.10.13 10:44:47,0",Sokol,Bega,1940485,4134269,"3:14:47,0",186.035,955.088,194.7833333
232,AL,16,PET,1072468,DA93B449,c,MURR,"2016.10.13 11:16:55,9",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:46:55,9",216.472,953.908,226.9316667
233,AL,16,PET,1072722,DA64FF8C,h,KUQE,"2016.10.13 11:14:45,5",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:44:45,5",214.096,952.562,224.7583333
234,AL,16,FIER,3772,,h,MURR,"2016.10.13 11:56:21,0",Arqile,Pjetri,1933304,4043551,"4:26:21,0",253.519,951.827,266.35
235,AL,16,PET,1072005,DA7FB4A4,h,BWF,"2016.10.13 10:59:33,0",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:29:33,0",199.313,951.149,209.55
236,IT,16,PET,12768,DA7A92EC,h,BLUE,"2016.10.13 10:59:33,3",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:29:33,3",199.313,951.127,209.555
237,AL,16,PET,1072093,DA7A9522,c,CHEQ,"2016.10.13 10:59:35,5",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:29:35,5",199.313,950.96,209.5916667
238,AL,16,PET,1072041,DA7FB5D9,c,CHEQ,"2016.10.13 10:59:37,7",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:29:37,7",199.313,950.794,209.6283333
239,AL,16,PET,1072013,DA82F8AD,h,CHEQ,"2016.10.13 10:59:40,0",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:29:40,0",199.313,950.62,209.6666667
240,AL,16,MAMU,1074518,,c,VARA,"2016.10.13 10:46:11,0",Sokol,Bega,1940485,4134269,"3:16:11,0",186.035,948.272,196.1833333
241,AL,16,PET,1078805,DA7FD3E2,c,MURR,"2016.10.13 11:13:29,1",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:43:29,1",211.8,947.715,223.485
242,AL,16,FIER,1522,,h,MURR,"2016.10.13 11:57:53,0",Arqile,Pjetri,1933304,4043551,"4:27:53,0",253.519,946.379,267.8833333
243,AL,16,PET,1072749,DA650046,h,MURR,"2016.10.13 11:16:42,4",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"3:46:42,4",214.096,944.376,226.7066667
244,AL,16,PET,1078840,DA7FD42B,h,MURR,"2016.10.13 11:14:46,9",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:44:46,9",211.8,942.248,224.7816667
245,MNE,16,PET,O994,DA64FF93,h,HINC,"2016.10.13 11:16:12,1",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"3:46:12,1",212.834,940.905,226.2016667
246,AL,16,PET,1072354,DA65018E,c,MURR,"2016.10.13 11:16:12,1",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"3:46:12,1",212.834,940.905,226.2016667
247,MNE,16,PET,O964,DA64FF99,c,MURR,"2016.10.13 11:16:22,8",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"3:46:22,8",212.834,940.164,226.38
248,AL,16,PET,O5107,DA7A979E,c,BWF,"2016.10.13 11:02:18,0",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:32:18,0",199.313,938.829,212.3
249,AL,16,PET,1072466,DA93B48F,c,ZKRB,"2016.10.13 11:20:38,3",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"3:50:38,3",216.472,938.578,230.6383333
250,AL,16,PET,1078812,DA7FD3C5,h,HASH,"2016.10.13 11:16:02,6",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:46:02,6",211.8,936.989,226.0433333
251,AL,16,PET,1078893,DA7FD45A,h,MURR,"2016.10.13 11:16:02,6",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:46:02,6",211.8,936.989,226.0433333
252,AL,16,PET,1078898,DA7FD556,c,MURR,"2016.10.13 11:16:03,8",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:46:03,8",211.8,936.906,226.0633333
253,AL,16,FIER,O118,,h,MURR,"2016.10.13 11:59:12,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"4:29:12,0",252.18,936.776,269.2
254,AL,16,PET,2411,DA7FDAD8,h,HINC,"2016.10.13 11:16:09,5",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:46:09,5",211.8,936.513,226.1583333
255,AL,16,PET,1078813,DA7FD968,c,IZI,"2016.10.13 11:16:17,2",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:46:17,2",211.8,935.982,226.2866667
256,AL,16,PET,1078242,DA834130,c,CHEQ,"2016.10.13 11:03:09,7",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:33:09,7",199.313,935.034,213.1616667
257,AL,16,PET,1072158,DA7FD468,c,HINC,"2016.10.13 11:17:20,9",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:47:20,9",212.479,934.598,227.3483333
258,AL,16,FIER,O843,,h,MURR,"2016.10.13 12:01:30,0",Arqile,Pjetri,1933304,4043551,"4:31:30,0",253.519,933.772,271.5
259,AL,16,POG,1077841,,h,MURR,"2016.10.13 12:47:46,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"5:17:46,0",296.143,931.952,317.7666667
260,AL,16,FIER,O203,,h,MURR,"2016.10.13 12:00:38,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"4:30:38,0",252.18,931.815,270.6333333
261,AL,16,POG,O5542,,h,HINC,"2016.10.13 12:49:28,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"5:19:28,0",297.05,929.832,319.4666667
262,AL,16,PET,1072140,DA7FD9D2,h,HINC,"2016.10.13 11:18:55,6",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:48:55,6",212.479,928.154,228.9266667
263,AL,16,PET,1072117,DA7FD9BB,c,MURR,"2016.10.13 11:19:36,0",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:49:36,0",212.479,925.432,229.6
264,AL,16,PET,1072113,DA549824,h,MURR,"2016.10.13 11:19:42,6",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:49:42,6",212.479,924.989,229.71
265,AL,16,PET,1072126,DA7FD3EC,h,HINC,"2016.10.13 11:19:50,7",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"3:49:50,7",212.479,924.446,229.845
266,AL,16,PET,OOO80,DA82FC41,h,BLAC,"2016.10.13 11:05:53,9",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:35:53,9",199.313,923.181,215.8983333
267,AL,16,PET,4418,DA7FB4A9,h,CHEQ,"2016.10.13 11:05:56,5",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:35:56,5",199.313,922.996,215.9416667
268,AL,16,PET,1072011,DA7A934A,c,CHEQ,"2016.10.13 11:06:11,8",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:36:11,8",199.313,921.907,216.1966667
269,AL,16,PET,1071102,DA7A9690,h,CHEQ,"2016.10.13 11:06:53,0",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:36:53,0",199.313,918.989,216.8833333
270,AL,16,PET,1079731,DA7A932E,c,CHEQ,"2016.10.13 11:06:57,9",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:36:57,9",199.313,918.643,216.965
271,AL,15,POG,1069496,,h,MURR,"2016.10.13 12:54:55,0",Ilir,Tasellari,2038586,4054185,"5:24:55,0",296.143,911.443,324.9166667
272,AL,16,FIER,OO149,,h,MURR,"2016.10.13 12:07:05,0",Nexhip,Bibo,1931596,4044056,"4:37:05,0",252.18,910.124,277.0833333
273,AL,16,PET,1073058,DA7FB4BB,c,CHEQ,"2016.10.13 11:09:10,4",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:39:10,4",199.313,909.387,219.1733333
274,AL,15,POG,1069458,,c,IKUQ,"2016.10.13 12:59:21,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"5:29:21,0",297.557,903.469,329.35
275,AL,16,PET,1079719,,h,ZEZE,"2016.10.13 11:26:03,0",Faik,Qefalia,1949509,4120307,"3:56:03,0",213.052,902.572,236.05
276,AL,16,PET,1072027,DA82F869,c,CHEQ,"2016.10.13 11:12:03,9",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:42:03,9",199.313,897.545,222.065
277,AL,16,PET,OO99,DA7A944E,c,RED,"2016.10.13 11:12:58,3",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:42:58,3",199.313,893.895,222.9716667
278,AL,16,PET,1078827,DA7FD440,c,IZI,"2016.10.13 11:27:51,1",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"3:57:51,1",211.8,890.472,237.8516667
279,AL,16,POG,1078797,,h,MURR,"2016.10.13 13:03:12,0",Klement,Vesho,2039141,4054101,"5:33:12,0",296.585,890.111,333.2
280,AL,16,MAMU,1074501,,c,IZI,"2016.10.13 11:00:52,0",Sokol,Bega,1940485,4134269,"3:30:52,0",186.035,882.241,210.8666667
281,AL,16,PET,1072448,DA93B4A0,h,MURR,"2016.10.13 11:35:56,1",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"4:05:56,1",216.472,880.2,245.935
282,AL,16,POG,1078952,,h,MURR,"2016.10.13 13:08:24,0",Bledi,Qose,2039334,4054037,"5:38:24,0",297.05,877.808,338.4
283,AL,16,PET,1078881,DA7FD376,h,HINC,"2016.10.13 11:32:54,5",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"4:02:54,5",211.8,871.934,242.9083333
284,AL,16,PET,1079003,DA834160,h,MEAL,"2016.10.13 11:18:58,9",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"3:48:58,9",199.313,870.434,228.9816667
285,AL,16,MAMU,1074514,,h,HKRB,"2016.10.13 11:05:41,0",Sokol,Bega,1940485,4134269,"3:35:41,0",186.035,862.539,215.6833333
286,AL,16,POG,1078913,,h,MURR,"2016.10.13 13:15:36,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"5:45:36,0",297.557,860.988,345.6
287,AL,16,PET,1072239,DA7FD478,c,MURR,"2016.10.13 11:39:20,5",Luan,Dingu,1949492,4119545,"4:09:20,5",213.825,857.558,249.3416667
288,MNE,16,PET,O955,DA64FF9A,h,HINC,"2016.10.13 11:38:50,6",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"4:08:50,6",212.834,855.294,248.8433333
289,AL,16,PET,1072721,DA64FFEF,h,KUQE,"2016.10.13 11:40:33,4",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"4:10:33,4",214.096,854.482,250.5566667
290,AL,16,PET,1072134,DA7FD47D,c,MURR,"2016.10.13 11:40:16,7",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"4:10:16,7",212.479,848.972,250.2783333
291,AL,16,PET,O805,DA7FD956,h,MURR,"2016.10.13 11:39:33,2",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"4:09:33,2",211.8,848.717,249.5533333
292,AL,16,PET,1079708,,h,ZEZE,"2016.10.13 11:41:56,0",Faik,Qefalia,1949509,4120307,"4:11:56,0",213.052,845.669,251.9333333
293,AL,16,POG,1078783,,h,MURR,"2016.10.13 13:29:08,0",Klement,Vesho,2039141,4054101,"5:59:08,0",296.585,825.835,359.1333333
294,AL,16,POG,1078911,,c,MURR,"2016.10.13 13:32:11,0",Pirro,Topalli,2039447,4053488,"6:02:11,0",297.557,821.566,362.1833333
295,AL,16,PET,1072420,DA7A95B0,c,MURR,"2016.10.13 11:56:55,6",Roland,Fagu,1949357,4119402,"4:26:55,6",213.923,801.43,266.9266667
296,AL,16,PET,1078886,DA7FD45C,c,IKUQ,"2016.10.13 11:56:20,1",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"4:26:20,1",211.8,795.24,266.335
297,AL,16,PET,1072045,DA83410C,c,CHEQ,"2016.10.13 11:43:56,8",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"4:13:56,8",199.313,784.863,253.9466667
298,MNE,16,PET,O963,DA64FF61,c,MURR,"2016.10.13 12:01:13,8",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"4:31:13,8",212.834,784.7,271.23
299,AL,16,PET,1072109,DA7AE6ED,c,MURR,"2016.10.13 12:02:40,8",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"4:32:40,8",212.479,779.226,272.68
300,AL,16,PET,1078836,DA7FD47E,c,MURR,"2016.10.13 12:03:52,2",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"4:33:52,2",211.8,773.36,273.87
301,AL,16,PET,1072164,DA7FD438,c,MURR,"2016.10.13 12:05:30,3",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"4:35:30,3",212.479,771.235,275.505
302,AL,16,MAMU,1074517,,c,VARA,"2016.10.13 11:31:29,0",Sokol,Bega,1940485,4134269,"4:01:29,0",186.035,770.385,241.4833333
303,AL,16,PET,1072012,DA7A933C,c,CHEQ,"2016.10.13 11:50:59,2",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"4:20:59,2",199.313,763.692,260.9866667
304,AL,16,PET,1072703,DA64FEA8,h,MURR,"2016.10.13 12:23:51,7",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"4:53:51,7",214.096,728.561,293.8616667
305,AL,16,PET,1079703,,h,ZEZE,"2016.10.13 12:26:09,0",Faik,Qefalia,1949509,4120307,"4:56:09,0",213.052,719.406,296.15
306,AL,16,PET,1079707,,h,ZEZE,"2016.10.13 12:26:31,0",Faik,Qefalia,1949509,4120307,"4:56:31,0",213.052,718.517,296.5166667
307,AL,16,PET,1072118,DA7FD455,h,HINC,"2016.10.13 12:29:55,2",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"4:59:55,2",212.479,708.453,299.92
308,AL,16,PET,1078892,DA7FD475,c,IKUQ,"2016.10.13 12:32:14,3",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"5:02:14,3",211.8,700.772,302.2383333
309,AL,16,PET,1072048,DA7A968F,c,CHEQ,"2016.10.13 12:14:28,2",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"4:44:28,2",199.313,700.648,284.47
310,AL,16,PET,1078890,DA7FD3C0,c,HINC,"2016.10.13 12:40:19,6",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"5:10:19,6",211.8,682.507,310.3266667
311,AL,16,PET,1072116,DA19EC41,h,MKRB,"2016.10.13 12:42:27,7",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"5:12:27,7",212.479,680.017,312.4616667
312,MNE,16,PET,O951,DA7A6359,h,HKRB,"2016.10.13 12:44:03,8",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"5:14:03,8",212.834,677.679,314.0633333
313,AL,16,PET,1072471,DA93B29A,c,HASH,"2016.10.13 12:58:18,6",Ferdinand,Xhabrahimi,1949408,4117496,"5:28:18,6",216.472,659.353,328.31
314,AL,16,PET,1078818,DA7FD3EA,c,HINC,"2016.10.13 12:57:14,5",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"5:27:14,5",211.8,647.229,327.2416667
315,AL,16,PET,1072150,DA7FD3E5,h,TCHA,"2016.10.13 13:04:53,5",Arjan,Shpati,1949138,4120294,"5:34:53,5",212.479,634.472,334.8916667
316,AL,16,PET,1078862,DA7FD961,c,HASH,"2016.10.13 13:05:49,8",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"5:35:49,8",211.8,630.677,335.83
317,AL,16,PET,1072428,DA7FB5D1,c,MURR,"2016.10.13 13:20:38,6",Roland,Fagu,1949357,4119402,"5:50:38,6",213.923,610.088,350.6433333
318,AL,16,PET,1078832,DA7FD36E,c,MURR,"2016.10.13 13:24:35,7",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"5:54:35,7",211.8,597.302,354.595
319,AL,16,PET,1072222,DA7FD3C3,c,MURR,"2016.10.13 13:31:57,1",Luan,Dingu,1949492,4119545,"6:01:57,1",213.825,590.756,361.9516667
320,AL,16,PET,1072778,,h,MURR,"2016.10.13 13:37:36,0",Agim,Hoxha,1949585,4119410,"6:07:36,0",214.274,582.9,367.6
321,AL,16,PET,1072705,DA64FEA4,c,HINC,"2016.10.13 13:41:37,4",Ilir,Gazheli,1950058,4119544,"6:11:37,4",214.096,576.111,371.6233333
322,AL,16,PET,1078824,DA7FD47A,c,IKUQ,"2016.10.13 13:45:26,1",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"6:15:26,1",211.8,564.146,375.435
323,AL,16,PET,1078820,DA7FD3ED,c,HASH,"2016.10.13 14:12:46,6",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"6:42:46,6",211.8,525.85,402.7766667
324,AL,16,PET,1078891,DA7FD38F,c,MURR,"2016.10.13 14:12:47,6",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"6:42:47,6",211.8,525.828,402.7933333
325,MNE,16,PET,O954,DA7A6290,h,HINC,"2016.10.13 14:15:50,5",Milos,Pejkovic,1948538,4119588,"6:45:50,5",212.834,524.427,405.8416667
326,AL,16,PET,1072386,DA65005A,h,MURR,"2016.10.13 14:40:11,2",Kujtim,Beqja,1948538,4119588,"7:10:11,2",212.834,494.749,430.1866667
327,AL,16,PET,1072220,DA7FD38C,c,HINC,"2016.10.13 15:16:55,6",Luan,Dingu,1949492,4119545,"7:46:55,6",213.825,457.941,466.9266667
328,AL,16,PET,1078830,DA7FD3C7,c,MURR,"2016.10.13 15:13:21,1",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"7:43:21,1",211.8,457.105,463.3516667
329,AL,16,PET,1072421,DA7A96E8,c,MURR,"2016.10.13 15:24:50,0",Roland,Fagu,1949357,4119402,"7:54:50,0",213.923,450.523,474.8333333
330,AL,16,PET,1078861,DA7FD433,h,HASH,"2016.10.13 15:45:26,8",Beqo,Hazizaj,1948105,4120139,"8:15:26,8",211.8,427.493,495.4466667
331,AL,16,PET,1070201,DA833909,c,HASH,"2016.10.13 15:18:08,4",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"7:48:08,4",199.313,425.756,468.14
332,AL,16,PET,4462,DA82FCE5,h,BLUE,"2016.10.13 16:35:31,9",Eduart,Hasanaj,1939562,4123391,"9:05:31,9",199.313,365.356,545.5316667