UMAG (Cro) - TIRANA (Alb) 683 Km

Data e Lëshimit: 06.06. 2013 Ora: 05.45.00

Koordinatat: 45˚.25′.39,6″   13˚.31′.41,2″ E

Pëllumbat e lëshuar 500 pëllumba

NRSIMVITISHOQNr.UnazesChip NrSexNgjyrKoha Mberritjes EmriMbiemriKoordinatat  Kohzgjatja DistancaShpejtesia
1AL14PET1052205DA450B26cHINC2014.06.06 15:21:04,2LuanDingu194949241195459:36:04,2683.6431186.736
2AL13PET1042354DA19EBD2cHINC2014.06.06 15:21:00,8KujtimBeqja194853841195889:36:00,8682.6221185.081
3AL13PET1042357DA19ED63cMURR2014.06.06 15:21:20,2KujtimBeqja194853841195889:36:20,2682.6221184.416
4AL12PET1032352DA19EB2FcMURR2014.06.06 15:23:21,2KujtimBeqja194853841195889:38:21,2682.6221180.286
5AL11PET1022339DA1A06A3hMURR2014.06.06 15:23:55,7KujtimBeqja194853841195889:38:55,7682.6221179.114
6AL13MAMU2536DA450AFEhMURR2014.06.06 15:03:39,6GazmendLleshi194208541342139:18:39,6657.5251176.969
7AL13MAMU2542DA450B5DcHINC2014.06.06 15:04:11,3GazmendLleshi194208541342139:19:11,3657.5251175.857
8AL13PET1979DA44F7D6cHINC2014.06.06 15:27:11,4RolandFagu194935741194029:42:11,4683.7221174.397
9AL13PET1042347DA19EB5BhMURR2014.06.06 15:27:32,7KujtimBeqja194853841195889:42:32,7682.6221171.793
10AL13PET1977cHINC2014.06.06 15:29:59,0GjergjiXhamilla194821341192819:44:59,0682.7351167.102
11AL11PET1022370DA1A07C1cMURR2014.06.06 15:35:54,6KujtimBeqja194853841195889:50:54,6682.6221155.205
12AL12KAVAO636cMURR2014.06.06 15:30:42,0AlketiKraishta193126241142829:45:42,0672.5191148.232
13AL13KAVA1925cHINC2014.06.06 15:43:14,0YmerLemeti193445341094989:58:14,0681.9151139.881
14AL12PET1032430DA19EC59hHKRB2014.06.06 15:45:12,4RolandFagu1949357411940210:00:12,4683.7221139.145
15AL12PET1096DA44F768cHINC2014.06.06 15:50:23,0ZymerAhmati1950011411952110:05:23,0683.8941129.688
16AL13PET1041035DA44F65FhMKB2014.06.06 15:50:31,6ZymerAhmati1950011411952110:05:31,6683.8941129.42
17AL13PET1044546hHKB2014.06.06 15:53:59,0GjergjiXhamilla1948213411928110:08:59,0682.7351121.107
18AL11RIN1022726cHINC2014.06.06 15:50:28,0GezimPelushi1946006412108510:05:28,0678.231120.178
19AL10PET1012372DA19ED93hMURR2014.06.06 15:56:23,2KujtimBeqja1948538411958810:11:23,2682.6221116.515
20AL13PET1041125DA44F692hHINC2014.06.06 15:57:19,8LulzimGjoka1947525412029610:12:19,8680.9361112.042
21AL12PET1032396DA19EC1AhMURR2014.06.06 15:59:03,4KujtimBeqja1948538411958810:14:03,4682.6221111.66
22AL13PET1042542DA1A064BhHINC2014.06.06 16:02:32,6FlorianXhelepi1949563411922610:17:32,6684.4441108.334
23AL13RIN1045838hMURR2014.06.06 16:22:47,0LorencAvdia1946279412123910:37:47,0678.3571063.617
24AL13PET1041074DA44F6ABcMURR2014.06.06 16:39:23,9ZymerAhmati1950011411952110:54:23,9683.8941045.073
25AL12PET1032399DA19EE87hHINC2014.06.06 16:41:47,9KujtimBeqja1948538411958810:56:47,9682.6221039.318
26AL11MAL10hMURR2014.06.06 18:28:59,0FabioMerrolli2042145404223112:43:59,0784.7491027.181
27KSA13RIN938hMURR2014.06.06 16:55:51,0LorencAvdia1946279412123911:10:51,0678.3571011.191
28AL11PET1022379DA1A0898cMURR2014.06.06 17:07:44,8KujtimBeqja1948538411958811:22:44,8682.622999.818
29AL10RIN2409hMURR2014.06.06 17:04:10,0LorencAvdia1946279412123911:19:10,0678.357998.808
30AL13KAVA1044264hMURR2014.06.06 17:01:27,0LirimKarriqi1931402411335111:16:27,0673.921996.262
31AL11PET1021494DA1A06D9hMURR2014.06.06 17:11:18,1KujtimBeqja1948538411958811:26:18,1682.622994.639
32AL13PET1042279DA19EE6AhHINC2014.06.06 17:16:18,4NekiCenko1946148411835811:31:18,4681.745986.169
33AL12PET1032376DA19ED18cMKB2014.06.06 17:18:44,2KujtimBeqja1948538411958811:33:44,2682.622983.979
34AL13PET1042346DA19ECD4cMURR2014.06.06 17:26:06,1KujtimBeqja1948538411958811:41:06,1682.622973.643
35AL13PET1042153DA19EDA5cIZI2014.06.06 17:32:33,6KujtimBeqja1948538411958811:47:33,6682.622964.755
36AL12PET1032010DA44F842cMURR2014.06.06 17:33:11,2ArjanShpati1949138412029411:48:11,2682.303963.451
37AL13RIN1041704hMURR2014.06.06 17:33:24,0LorencAvdia1946279412123911:48:24,0678.357957.591
38AL13PET1042562DA1A09EEcMURR2014.06.06 17:42:54,4PleuratHajdari1949500411918011:57:54,4684.436953.378
39AL13RIN1041701cMURR2014.06.06 17:36:49,0LorencAvdia1946279412123911:51:49,0678.357952.994
40AL13PET1042583DA1A0B89hMZEZ2014.06.06 18:00:02,1PleuratHajdari1949500411918012:15:02,1684.436931.162
41AL13KAVA1043992hHINC2014.06.06 18:18:15,0GezimAllici1934193410925912:33:15,0682.025905.443
42AL13MAMU1044624DA450B29hMURR2014.06.06 18:01:35,5GazmendLleshi1942085413421312:16:35,5657.525892.659
43AL13PET1042327DA44E4D3cHINC2014.06.06 18:36:03,2KujtimBeqja1948538411958812:51:03,2682.622885.312
44IT12RIN108375hMURR2014.06.06 18:32:17,0LorencAvdia1946279412123912:47:17,0678.357884.103
45AL11RIN1022648hHINC2014.06.06 18:29:17,0LuanVranja1945315412502812:44:17,0672.742880.226
46GB12PET1048358DA0E9D4EhMURR2014.06.06 18:48:39,6FlorianXhelepi1949563411922613:03:39,6684.444873.394
47AL12PET1033561DA44F7D8hMURR2014.06.06 18:48:14,1GjergjAngjeli1944357411805613:03:14,1680.747869.148
48AL13PET1042345DA19EB3AcMURR2014.06.06 18:58:17,8KujtimBeqja1948538411958813:13:17,8682.622860.488
49AL12PET1032343DA19EB20hHINC2014.06.06 18:59:59,8KujtimBeqja1948538411958813:14:59,8682.622858.648
50AL11RIN1022280hHINC2014.06.06 18:52:29,0LuanVranja1945315412502813:07:29,0672.742854.294
51AL13PET1042232DA44E716cHINC2014.06.06 19:14:36,6LuanDingu1949492411954513:29:36,6683.643844.41
52BE12PET2122192DA1A0CDFhHINC2014.06.06 19:15:33,8PleuratHajdari1949500411918013:30:33,8684.436844.396
53AL13PET1042305DA19ECF4hMURR2014.06.06 19:14:43,2KujtimBeqja1948538411958813:29:43,2682.622843.035
54AL12RINO104hMURR2014.06.06 19:17:25,0LorencAvdia1946279412123913:32:25,0678.357834.987
55BE122122152DA0E9D5FhMURR2014.06.06 19:36:42,6PleuratHajdari1949500411918013:51:42,6684.436822.927
56AL13RIN1044155hMURR2014.06.06 19:30:59,0AlbertQevani1945252412138213:45:59,0677.002819.632
57AL13KAVA2112cIZI2014.06.06 20:02:20,0GezimAllici1934193410925914:17:20,0682.025795.519
58AL13RIN1041752hHINC2014.06.06 20:12:52,0GezimPelushi1946006412108514:27:52,0678.23781.492
59AL13RIN1041756hMURR2014.06.06 20:37:43,0LorencAvdia1946279412123914:52:43,0678.357759.88